Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

Kościół zbudowany na skale miłości

Brama, przez którą wchodzimy do kolejnej sali, ma formę i kolor przywołujące w pamięci fale wody. To symbol chrztu. Sakrament chrztu wprowadza nas do wspólnoty, jaką jest Kościół. Natomiast okrągły kształt sali nawiązuje do kopuły bazyliki św. Piotra w Rzymie. Pod sufitem biegnie łaciński napis: „Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam. Tibi dabo claves regni caelorum” (Ty jesteś Piotr czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego, Ewangelia wg św. Mateusza, 16, 18–19).

To słowa Jezusa, przekazujące Piotrowi władzę w Kościele. Zapisane są wielkimi na ponad dwa metry literami u podstawy kopuły rzymskiej bazyliki, która wznosi się nad konfesją św. Piotra, pierwszego namiestnika Chrystusa na ziemi. Jan Paweł II był 264. papieżem. Z miłości do Boga i człowieka Czternaście kolumn z fragmentami wszystkich 14 encyklik Jana Pawła II, poczynając od pierwszej programowej „Redemptor hominis”, ustawiono wokół sali. Ten element scenografii – wykonany metodą pisania ikon – ukazuje kwintesencję nauczania Jana Pawła II. Encykliki są najważniejszymi dokumentami każdego papieża.

Wkład Jana Pawła II w nauczanie Kościoła jest o wiele większy. Składają się na to: 14 adhortacji apostolskich, 42 listy apostolskie, 12 konstytucji apostolskich, a także m.in. nowelizacja Kodeksu prawa kanonicznego, nowy Katechizm Kościoła katolickiego, tysiące homilii, orędzi, wystąpień. Jan Paweł II zainicjował m.in. Światowe Dni Młodzieży i Światowe Spotkania Rodzin, wyniósł na ołtarze setki nowych świętych i błogosławionych… We wszystkich działaniach Papieża obecna była ta sama troska o zbawienie każdej osoby, wypływająca z miłości do Boga i człowieka.

Drzwi Święte

Replika potężnych Drzwi Świętych z bazyliki św. Piotra, ustawiona pośrodku sali, jest minimalnie pomniejszona w stosunku do pierwowzoru. Na awersie wrót znajduje się szesnaście płaskorzeźb ze scenami biblijnymi oraz herby 28 papieży, którzy otwierali Drzwi Święte. Ostatni herb należy do Jana Pawła II. Drzwi są uchylone, jakby zatrzymane w chwili ich otwierania. Spójrzmy przez nie – na zdjęciu klęczący Jan Paweł II, wsparty o pastorał. To zdjęcie zostało wykonane 24 grudnia 1999 roku w momencie otwarcia Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Obok motto pontyfikatu: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”.

Te słowa – „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” są także na rewersie drzwi w dziesięciu językach: po łacinie, włosku, rosyjsku, polsku, hiszpańsku, angielsku, francusku, portugalsku, niemiecku i mandaryńsku (język używany w Chinach). Do Rosji i Chin Jan Paweł II nigdy nie został zaproszony. Salę opuszczamy również przez bramę – jej kształt i kolor nawiązują do kratek konfesjonału. To brama sakramentu spowiedzi. Oczyszczeni w nim, umocnieni Słowem Bożym, nauczaniem namiestnika Chrystusa – wychodzimy na zewnątrz, do świata, mówiąc ludziom o Chrystusie i Jego miłości.