Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny

Ojciec Święty Jan Paweł II był niewątpliwie najwięcej pielgrzymującym Papieżem w historii. W czasie swego pontyfikatu odbył 104 pielgrzymki międzynarodowe, odwiedzając 129 krajów na wszystkich kontynentach. Ponadto odbył ponad 140 podróży apostolskich na terenie Włoch. Głosząc naukę Chrystusa na całym świecie przemierzył łącznie ponad 1,5 mln km. Przemawiał do milionów ludzi, odwiedzał miejsca, w których … Continue reading Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny