Przejdź do treści
BILETY
Edmund Wojtyła portret

Mój brat Edmund

Ekspozycja znajduje się na dziedzińcu Muzeum. Zobaczyć ją można w ramach wykupionego biletu wstępu.

Minęło 90 lat od śmierci Edmunda Wojtyły, lekarza, człowieka wielkiego charakteru, brata Jana Pawła II. To właśnie jemu poświęcona jest wystawa czasowa „Mój brat Edmund”. Jej wielką wartością są nie tylko zachowane fotografie, ale przede wszystkim prezentowane dokumenty, książki i przedmioty używane przez lekarzy w okresie międzywojennym.

Pierworodny


Edmund był pierworodnym synem Emilii i Karola Wojtyłów. W świadomości ludzi został zapamiętany jako wyjątkowo troskliwy starszy brat, który dla przyszłego papieża stał się najlepszym przyjacielem. Bracia dzielili wspólne pasje takie jak teatr, sport czy górskie wędrówki.


Studia

Po zdaniu matury w Wadowicach zdecydował się na studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończył z wyróżnieniem w 1930 roku. Był wspaniale zapowiadającym się lekarzem, którego pacjenci cenili za wiedzę i profesjonalizm. Zawsze z oddaniem opiekował się powierzonymi sobie pacjentami. Tak było też w końcem listopada 1932 roku, kiedy to walczył o życie młodej kobiety cierpiącej na ostry przypadek szkarlatyny. Sam zaraził się tą chorobą i po kilku dniach zmarł w wieku zaledwie 26 lat. Jego śmierć wzbudziła ogromny żal zarówno u pacjentów, jak i w środowisku medycznym oraz wśród mieszkańców ziemi bielskiej i wadowickiej. Jak podał wówczas „Ilustrowany Kurier Codzienny” doktor Edmund Wojtyła był „znakomitym lekarzem i wartościowym człowiekiem i pozostawił po sobie szczery żal tych, którzy znali niepospolite zalety jego umysłu i serca”. 

Dwunastoletni wówczas Karol bardzo mocno przeżył odejście ukochanego brata:
„Są to wydarzenia, które głęboko wyryły się w mej pamięci – śmierć brata chyba nawet głębiej niż matki, zarówno ze względu na szczególne okoliczności, rzec można tragiczne, jak też i z uwagi na moją większą wówczas dojrzałość.”
/André Frossard, „Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II”/

Wsparcie powstania wystawy

Wystawa „Mój brat Edmund” powstała dzięki wsparciu Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Historii Medycyny UJ CM, Narodowego Archiwum Cyfrowego i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Wadowicach.

zobacz także