Przejdź do treści
BILETY
Małe wielkie Wadowice

Małe wielkie Wadowice

Ekspozycja znajduje się na dziedzińcu Muzeum. Zobaczyć ją można w ramach wykupionego biletu wstępu.
Wyjątkowe dzieła artystów związanych z ziemią wadowicką, pamiątki dotyczące historii 12 pułku piechoty, a także przedmioty używane przez mieszkańców papieskiego miasta w latach 20. i 30. minionego stulecia są treścią nowej wystawy czasowej - „Małe wielkie Wadowice". Zbiory pochodzą z kolekcji pana Zygmunta Krausa.


Miasto rodzinne

Jan Paweł II z wielkim wzruszeniem i czułością wspominał rodzinne miasto, wielokrotnie wyrażał wdzięczność za dobro, jakiego doświadczał tu od najmłodszych lat. Przyszły papież w Wadowicach spędził pierwsze osiemnaście lat życia. Tutaj najmocniej kształtowała się jego osobowość. Rodzice, starszy brat, krewni, katecheci, wychowawcy, przyjaciele, koledzy i koleżanki, sąsiedzi, wreszcie mieszkańcy tego miasta - mieli ogromny wpływ na to, jakim człowiekiem był przyszły św. Jan Paweł II. Poprzez wystawę „Małe wielkie Wadowice” chcemy przywrócić pamięć o papieskim mieście sprzed stu lat i spojrzeć na nie z trzech perspektyw: poprzez kulturę i sztukę, wojskowość i życie codzienne.


„Małe wielkie Wadowice”

Wystawę tworzą eksponaty ze zbiorów wadowickiego kolekcjonera, pasjonata i znawcy historii, Zygmunta Krausa. Będzie można zobaczyć dzieła malarzy związanych z Wadowicami: Wincentego Bałysa, Jana Sarnickiego, Karola Malczyka, Karola Pustelnika i Franciszka Suknarowskiego oraz rzeźby ludowego artysty Jędrzeja Wowry. Wśród militariów na uwagę zasługuje, m.in. ryngraf z Matką Bożą Częstochowską i odznaką 12 pułku piechoty oraz książeczka wojskowa Jana Łukawczyka z podpisem porucznika Karola Wojtyły seniora. W części poświęconej życiu codziennemu zaprezentowane zostaną np. plomby introligatorskie z wadowickiej drukarni Foltyna, judaika oraz unikatowa pieczęć „Magistrat Król. Miasta Wadowice”. Ekspozycję dopełnią nagrania ekspertów, które będzie można obejrzeć w infokiosku.


Informacje praktyczne

Wystawa „Małe wielkie Wadowice w zbiorach Zygmunta Krausa” zostanie udostępniona zwiedzającym od 18 grudnia 2023 r., a jej prezentacja potrwa do marca 2024 r. Będzie można ją zobaczyć na podstawie biletu wstępu na ekspozycję stałą, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Ekspozycja realizowana jest w ramach projektu Województwa Małopolskiego - „Małopolskie Muzea Domowe”. Obejmuje on ochroną i opieką dziedzictwo narodowe w Małopolsce znajdujące się w muzeach domowych, poprzez rozpoznanie zbiorów o ponadlokalnym znaczeniu, inwentaryzację kolekcji, upowszechnianie oraz wypracowanie form współpracy między posiadaczami kolekcji a profesjonalnymi muzeami. 

Wystawę sfinansowano ze środków Województwa Małopolskiego. Patronaty medialne: TVP3 Kraków, Gość Niedzielny, Radio eM

zobacz także