Plakietka Światowych Dni Młodzieży z Paryża 1997 r.

Plakietka Światowych Dni Młodzieży z Paryża 1997 r. Eksponat znajduje się w strefie przedstawiającej Światowe Dni Młodzieży.

Światowe Dni Młodzieży zapoczątkował Jan Paweł II w 1985 r. spotkaniem młodych ludzi w Rzymie. Na pierwsze ŚDM przybyło 300 tys. osób. Kolejno odbywały się co 2 -3 lata w; Rzymie, Buenos Aires, Santiago de Compostela, Częstochowie, Denver, Manili, Paryżu, Rzymie, Toronto, Kolonii, Sydney, Madrycie, Rio de Janeiro. Następne odbędą się w Krakowie w 2016 r.

Najliczniej młodzież przybyła do Manili – wstępnie naliczono 5 mln osób, następnie zweryfikowano do 4 mln.

Na 12. Światowe Dni Młodzieży Ojciec Święty Jan Paweł II przybywa do Paryża 21 sierpnia 1997 r. Jest to 79. pielgrzymka zagraniczna.

22 sierpnia w ramach 12. Światowych Dni Młodzieży w katedrze Notre-Dame beatyfikuje Fryderyka Antoniego Ozanama (1813-1853) męża i ojca, profesora Sorbony, w Chalo-Saint-Mars modli się przy grobie prof. Jerome’a Lejeune’a, genetyka, pierwszego przewodniczącego Papieskiej Akademii „Pro Vita”.

23 sierpnia sprawuje mszę św. dla przedstawicieli 40 ruchów kościelnych o zasięgu światowym przybyłych na ŚDM do Paryża, młodzież tworzy 36-o kilometrowy „łańcuch braterstwa” opasujący centrum Paryża

24 sierpnia celebruje mszę św. na zakończenie ŚDM w Paryżu dla 1 mln młodych (w tym ok. 30 tys. z Polski);

Poniżej;

Plakietka – eksponat tygodnia,

Kadr z filmu Światowych Dni Młodzieży z Paryża 1997 r. Film jest wyświetlany w strefie przedstawiającej Światowe Dni Młodzieży,

Wpis do księgi pamiątkowej Muzeum w rocznicę ŚDM dokonany przez uczestnika ŚDM pana Szymona z Warszawy.

„Największe wspomnienie, najważniejsze przeżycie, to ostatnia msza święta z Ojcem Świętym, w niedzielę 24 sierpnia. Zmęczeni nocnym czuwaniem z wielką radością w niej uczestniczyliśmy, a tłumy ludzi, które nas otaczały, potęgowały tylko tę radość.”