Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

Makatka z tekstem „Ojcze Nasz” w języku micmac.

Micmac jest częścią rodziny języka algonkin, a jego dziedzicznym językiem jest proto-algonkin. Najwcześniejszymi śladami języka pisanego są hieroglify pisane na korach brzozowych oraz w kryjówkach zwierzyny. Makata jest darem Indian z plemienia Micmac. Została ofiarowana Janowi Pawłowi II 13 września w Halifax, podczas pierwszej papieskiej podróży apostolskiej do Kanady w 1984 r. Znajduje się w gablocie w strefie Pielgrzym – „A domem stał się świat” obejmującej 104 pielgrzymki na cały świat. Eksponat pochodzi ze zbiorów Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie.

23 pielgrzymka do Kanady odbyła się w dniach 9 – 21 września 1984 r. i była jedną z najdłuższych pielgrzymek zagranicznych. Celem pielgrzymki było: Umocnienie w wierze Kościoła lokalnego. Wizyta duszpasterska pod hasłem: Wyznajmy naszą wiarę.

Program pielgrzymki obejmował;

Québec; Spotkanie z biskupami, modlitwę przy grobie pierwszego biskupa Québecu i Ameryki Północnej, św. François Lávala, spotkania z niepełnosprawnymi, Przemówienie w sanktuarium św. Anny z Beaupré do ok. 7 tys. Indian i Innuitów (Eskimosów).

Trois-Rivieres; Akt zawierzenia Kanady Matce Bożej. Spotkanie z zakonnicami zgromadzeń kontemplacyjnych.

Montreal: spotkania z mieszkańcami, oraz członkami Kanadyjskiego Kongresu Żydów, Beatyfikacja siostry Marii Leonii Paradis.

Halifax – powitanie przez Indian z plemienia Micmac.

Toronto zapalenie znicza pokoju płomieniem pochodni przywiezionej z Hiroszimy, spotkanie z Polonią, Msza św. na terenie lotniska Downsview z udziałem ok. 600 tys. wiernych. Z Papieżem koncelebrowało 6 kardynałów, 24 biskupów oraz kilka tys. księży.

Midland: Liturgia Słowa przed sanktuarium Męczenników Kanadyjskich z udziałem ok. 100 tys. wiernych, wśród których znajdowali się potomkowie członków plemienia Huronów.

Winnipeg:  Spotkanie z przedstawicielami katolickiej wspólnoty ukraińskiej w katedrze św. Włodzimierza i św. Olgi. 16 IX wręczono Ojcu Świętemu nagrodę Fundacji Świętego Bonifacego, msza św. w Bird’s Hill Park z udziałem ok. 200 tys. osób, wśród których byli przedstawiciele religii niekatolickich i różnych grup etnicznych.

Ze względu na złe warunki pogodowe nie doszło do spotkania z Indianami w Yellow Knife.

Wiemy że źródła konfliktów znajdują się wszędzie tam, gdzie szerzy się niesprawiedliwość, gdzie godność wielu ludzi jest deptana… Nie wolno godzić się z istnieniem nędzy, nie wolno się pogodzić z tym, że w jakimkolwiek miejscu na ziemi człowiek jest raniony w sferze jego przekonań i światopoglądu, jego wiary religijnej, nie możemy dopuścić, by zawrotna spirala zbrojeń przedstawiana była jako służba pokojowi.

Jan Paweł II – Kanada 1984 r.

Micmacs (Mi’kmaq) – rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej i Kanady. Swoje tereny zwali Mi’kma’ki. W języku Mi’kmaq oznacza miejsce, gdzie kończy się ląd. Plemię Mi’kmaq dzielili je na siedem dzielnic: Kespukwitk, Sikepne’katik, Eski’kewaq, Unama’kik, Piktuk aqq Epekwitk, Sikniktewaq, i Kespe’kewaq. Indianie Mi’kmaq zamieszkiwali wschodnie tereny Kanady i północno-wschodnie tereny Stanów Zjednoczonych. Na te obszary przybyli z zachodu już ok. 10 tys. lat temu. Pierwotnie byli plemieniem zbieraczy i myśliwych. Z biegiem czasu ich tereny powiększały się. W okresach letnich trudnili się polowaniem na morświny i wieloryby. W zimie rozbijali swe obozy w głębi kraju, ale zawsze nad jeziorami lub rzekami, gdzie specjalizowali się w połowach węgorzy i innych zwierząt wodnych. Od pierwszego kontaktu z europejczykami w 1534 r. Indianie Mi’kmaq sukcesywnie przechodzili na katolicyzm, dzięki czemu w 1610 r. podpisali pierwszy traktat z Watykanem. W traktacie tym stwierdzano, iż Mi’kmaq przyjmują wiarę katolicką.