Lekcje muzealne

Serdecznie zapraszamy do udziału w lekcjach muzealnych w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Zajęcia prowadzone na różnych poziomach nauczania – od szkoły podstawowej po szkoły ponadgimnazjalne – będą doskonałym uzupełnieniem wiedzy z zakresu języka polskiego, filozofii, historii, geografii, sztuki oraz religii.

Nasze lekcje opieramy przede wszystkim o spotkanie z „historią żywą” – autentycznymi eksponatami i wyjątkową formą ekspozycji. Nie bez znaczenia jest także profesjonalizm naszych przewodników. Zajęcia mają ciekawą i zapadającą w pamięć formę wykorzystującą nowoczesną metodykę, w tym różne postaci nauczania interaktywnego (gry logiczne, dyskusje, praca w grupach).

Spotkanie z poezją Karola Wojtyły w Jego Domu Rodzinnym
Szczególną formą lekcji muzealnych, skierowaną głównie do uczniów szkół ponadpodstawowych, jest Poetyckie zwiedzanie, w czasie którego zaproszeni aktorzy czytają poezję Jana Pawła II, ilustrując w ten sposób poszczególne elementy wystawy. Spotkania mogą też mieć charakter warsztatowy z zakresu kształtowania i pracy głosem.

Muzeum podjęło współpracę m.in. z p. Dariuszem Jakubowskim, znanym aktorem teatralnym i filmowym. Jego interpretacja poezji Karola Wojtyły odznacza się wyjątkową wrażliwością i zrozumieniem, co pozwala uczestnikom spotkań zagłębić się w przekazywane treści oraz rozwinąć umiejętności prezentacji.

Cennik:
1. 10,00 zł od osoby

Rezerwacja biletów: (33) 823 35 65, 823 26 62;