Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum zamówień realizowanych na potrzeby Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach

2014.07.17 – Ogłoszenie o zamówieniu

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach ogłasza przetarg nieograniczony na: „Kompleksowe sprzątanie budynków Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach wraz z utrzymaniem wyposażenia sanitarnego pomieszczeń socjalnych i sanitariatów”


 

2013.12.04 – Ogłoszenie o zamówieniu

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach ogłasza przetarg nieograniczony na: „Kompleksowa ochrona budynków Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.


 

2013.07.18 – Ogłoszenie o konkursie

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach ogłasza konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego realizacji wystawy czasowej pn.: ” Papież Jan Paweł II: człowiek i kultura”.

 


 

Postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego  prowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na „Kompleksową dostawę i montaż sprzętu  multimedialnego na  potrzeby wyposażenia ekspozycji Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach przy ul. Kościelnej 7 w Wadowicach wraz z montażem instalacji Audio-Video  dla tych  urządzeń w  ramach projektu pn. Przebudowa  Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach”

Ogłoszenie o zamówieniu:

pokaż. pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Do pobrania:

SIWZ

SIWZ – zmiana I

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn. 20.02.2013 r.

Zał. nr 1 Formularz ofertowy.docx

Zał. nr 1a do oferty.docx

Zał. nr 1b Kosztorys ofertowy

Zał. nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Zał. nr 2a Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał. nr 3 Wykaz wykonywanych usług.docx

Zał. nr 4  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Zał. nr 5-Wzór dokumentu gwarancyjnego.docx

Zał. nr 6 Wzór umowy .doc

Zał. nr 7 Zestawienie parametrów technicznych.docx

Zał. nr 8 Dokumentacja budowlana.7z

Zał. Nr  9 Dokumentacja projektowa Projektantów ekspozycji.7z


 

Postępowanie  o udzielenie  zamówienia publicznego prowadzone w trybie  przetargu nieograniczonego pt. „ Kompleksowa dostawa(sprzedaż) gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) dla  Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego  Jana Pawła II w Wadowicach”.

Ogłoszenie o zamówieniu:

Pokaż.pdf

Unieważnienie postępowania

Do pobrania:

SIWZ

Zał. nr 1 Formularz ofertowy

Zał. nr 2 Oświadczenie

Zał. nr 3 Oświadczenie

Zał. nr 4 Wzór umowy

Zał. nr 5 Oświadczenie o posiadaniu umowy lub promesy


 

Postępowanie  o udzielenie  zamówienia publicznego prowadzone w trybie  przetargu nieograniczonego pt. „ Kompleksowa dostawa(sprzedaż) gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) dla  Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego  Jana Pawła II w Wadowicach”.   

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

pokaż.pdf

Uniewaznienie postepowania.pdf

Do pobrania:

SIWZ

Zał. nr 1 Formularz ofertowy

Zał. nr 2 Oświadczenie

Zał. nr 3 Oświadczenie

Zał. nr 4 Wzór umowy

Zał. nr 5 Oświadczenie o posiadaniu umowy lub promesy


 

Postępowanie  o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzonego w  trybie  przetargu nieograniczonego na  podst. art. 39 w  zw. z art. 5 ust. 1 ustawy prawo zamówień  publicznych na „ Świadczenie usług Kuratora wystawy oraz zaprojektowanie i wykonanie wystawy czasowej o Błogosławionym  Janie  Pawle  II podczas Światowej Konferencji w UNESCO”

Ogłoszenie o zamówieniu:

pokaż. pdf

Do pobrania:

SIWZ.pdf

Zał.nr1 formularz ofertowy

Zał. nr 2 oświadczenie

Zał. nr 3 oświadczenie

Zał. nr 4 umowa

Zał. nr 5 Rysunki inwentaryzacja wnętrza

Zawiadomienie o unieważnieniuprzetargu

Dodatkowa informacja zamawiającego


Postępowanie  o udzielenie  zamówienia publicznego prowadzone w trybie  przetargu nieograniczonego na „Dostawę  (sprzedaż) energii elektrycznej dla  Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach”:

Ogłoszenie o zamówieniu:
pokaż. pdf 

Do pobrania:
SIWZ. pdf

Zał.nr1 formularz ofertowy

Zał. nr 2 oświadczenie

Zał. nr 3 oświadczenie

Zał. nr 4 umowa 


pokaż. pdf

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf

Do pobrania:

SIWZ.pdf

Zmiana SIWZ.pdf

Zał. nr 1 formularz ofertowy

Zał. nr 2 oświadczenie

Zał. nr 3 oświadczenie

Zał. nr 4 umowa 


„II ETAP INWESTYCJI W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEPROWADZANYCH W MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH”