Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

„Mój profesor Wojtyła” – wspólny projekt papieskich muzeów w Wadowicach i w Warszawie

Mój profesor Wojtyła

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie oraz Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach zapraszają do udziału w nowym projekcie pn. Archiwum społeczne „Mój profesor Wojtyła”. Jego celem jest pozyskanie oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń świadectw związanych z pracą naukową przyszłego papieża na uczelniach w Lublinie i Krakowie w latach 1954 – 1978.

Adresatami projektu są byli współpracownicy i studenci ks. Karola Wojtyły, którzy zechcą podzielić się wspomnieniami z tego okresu. Być może posiadają w swoich zbiorach również wyjątkowe pamiątki. Poszukujemy przede wszystkim zdjęć, relacji, dzienników i wspomnień.

Archiwum społeczne gromadzi, przechowuje, opracowuje – w celu udostępniania – dokumenty, materiały ikonograficzne lub audiowizualne. Dokumentacja ta tworzy niepaństwowy zasób archiwalny. Przesłane materiały będą zdigitalizowane, skatalogowane i opisane, a oryginały wrócą do właścicieli. Dzięki zebranym archiwaliom przybliżony zostanie nie tylko naukowy dorobek Karola Wojtyły, który stał się intelektualnym fundamentem papiestwa, ale też jego postać jako profesora.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu:
E-mail archiwumspoleczne@mt514.pl
Telefon (od poniedziałku do piątku, w godz. 9-17) 575 954 358

Szczegóły projektu znajdują się pod adresem: https://mt514.pl/archiwumspoleczne/

 

Realizację projektu „Mój profesor Wojtyła” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Magdalena Klaja