Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

Nowa publikacja naukowa Muzeum

Pod koniec grudnia 2022 roku nakładem naszego Muzeum ukazała się publikacja pt. „Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu – znaczenie i perspektywy”, będąca zbiorem referatów wygłoszonych w czasie konferencji naukowej, która odbyła się 26 listopada minionego roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Książka zawiera osiem opracowań autorstwa specjalistów z ośrodków naukowych w Rzymie, w Warszawie i w Krakowie. Rozważania dotyczą przede wszystkim znaczenia papieskiego aktu wygłoszonego 17 sierpnia 2002 roku w łagiewnickiej świątyni. W pierwszej kolejności przedstawione zostały starania Karola Wojtyły – Jana Pawła II na rzecz kultu Bożego Miłosierdzia w latach 1942 – 1978. Pani dr Ewa Czaczkowska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autorka wyżej wymienionego opracowania, podkreśla w swoim tekście ogromną rolę przyszłego Papieża przede wszystkim w zniesieniu decyzji Świętego Oficjum, które przez wiele lat zabraniało szerzenia kultu w formach przekazanych przez s. Faustynę Kowalską.

Ksiądz dr hab. Wojciech Węgrzyniak z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przedstawia biblijne motywy „Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu”. W swojej analizie wyczerpująco wykazuje korzenie modlitwy Jana Pawła II, których należy szukać w księgach Starego i Nowego Testamentu. Kontekst teologiczny, eklezjalny i społeczny „Aktu” to temat opracowania księdza dra Pawła Ptasznika, przewodniczącego Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II i rektora kościoła św. Stanisława BM w Rzymie. Z kolei ksiądz dr hab. Andrzej Dobrzyński, dyrektor Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, opisuje „Akt zawierzenia” w perspektywie kultu Bożego Miłosierdzia i chrześcijańskiej duchowości.

Wydarzenia związane z papieską pielgrzymką w 2002 roku i jej przesłaniem są przedmiotem analizy przygotowanej przez księdza dra Stanisława Mieszczaka z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Natomiast Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach jako światowe centrum kultu Bożego Miłosierdzia w przestrzeni pielgrzymkowej Polski, Europy i świata przedstawia dr Franciszek Mróz z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Dwa ostatnie artykuły ściśle związane są z obchodami 20-lecia „Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdzi”. Autorem pierwszego jest ksiądz dr Zbigniew Bielas, rektor łagiewnickiego Sanktuarium. Drugi przygotował ksiądz Mateusz Wyrobkiewicz z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Publikacja oraz konferencja zostały sfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego.

Konferencję „Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu – znaczenie i perspektywy” zorganizowało Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach oraz Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Wydarzenie Patronatem honorowym objęli JE Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski oraz Pan Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego. Patronat naukowy – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Magdalena Klaja