Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

„Boże Narodzenie dwóch cool-tur” – warsztaty świąteczne w Muzeum

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach zakończyło drugi cykl warsztatów dla uczniów szkół podstawowych, do których uczęszcza młodzież z Ukrainy. Zajęcia zostały przygotowane w ramach projektu „Solidarna Kultura” – zrealizowanego ze środków Małopolskiej Tarczy Humanitarnej.

W czasie świąt Bożego Narodzenia 1983 roku, Jan Paweł II powiedział:

„Opłatek to jest chleb pojednania. (…) Jeżeli Bóg jedna się z nami, to ja – człowiek muszę pojednać się ze swoim bratem. Łamiemy się tym opłatkiem z różnymi ludźmi, czasem bardzo nam bliskimi, z którymi nas wiele łączy, ale czasem także to i owo dzieli. I łamiemy się z ludźmi dalekimi, z którymi nas łączy mało (…) W tym opłatku stajemy się bratem i siostrą. Braćmi i siostrami, tak jak Bóg nas widzi”.

Zwyczaj łamania się opłatkiem, wpisany w polską tradycję, jest znakiem głębokiej jedności między ludźmi. To symbol, który zbliża, pozwala wznieść się ponad podziałami. Właśnie takie przesłanie towarzyszyło grudniowym warsztatom zorganizowanym przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Ich celem było ukazanie dzieciom z naszego regionu głębi świąt Narodzenia Pańskiego. Poprzez udział w zajęciach uczniowie mogli nie tylko poznać zwyczaje i tradycje wpisane w ten szczególny czas, ale także zrozumieć ich znaczenie.

Dzięki dużemu zainteresowaniu i zaangażowaniu ze strony wadowickich placówek edukacyjnych przeprowadzono 15 warsztatów.

W ramach cyklu uczestnicy zwiedzali ekspozycję stałą Muzeum, gdzie między innymi przystrojona choinka, ikona Narodzenia Pańskiego i wiele innych elementów przypominało o zwyczajach związanych z przeżywaniem świąt w Polsce i Ukrainie. Szczególnym znakiem był jeden z eksponatów – ostatni opłatek przysłany przez Jana Pawła II do jego Domu Rodzinnego na Boże Narodzenie 2004 roku.

W drugiej części zajęć uczniowie mogli własnoręcznie przygotować świąteczne ozdoby z wykorzystaniem zimniej porcelany. Powstały oryginalne, piękne dekoracje na choinkę, które dzieci zabrały do rodzinnych domów.

Podobnie jak w przypadku poprzednich warsztatów, również i tym razem dla uczestników zostały przygotowane karty pracy – „Święta Bożego Narodzenia dwóch cool-tur” – które stanowią zbiór ćwiczeń i zadań podsumowujących udział w warsztatach.

Projekt „Solidarna Kultura” został zrealizowany ze środków Małopolskiej Tarczy Humanitarnej.

Magdalena Klaja