Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

Podziękowanie Pracowników Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II

Za zaangażowanie w sprawy Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Za obecność, życzliwość oraz pomoc w realizacji projektów. Za wszelkie dobro, którego doświadczamy każdego dnia. Za wsparcie okazywane Instytucjom Kultury. Słowa podziękowania skierowała dziś Dyrekcja i Pracownicy Domu Rodzinnego Jana Pawła II  do Przewodniczącego Komisji Kultury, Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Muzeum – Pana Rafała Stuglika. Na ręce naszego Gościa złożono również wyrazy wdzięczności dla całego Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

W kończącym się roku 2022, dzięki wsparciu Organizatorów Muzeum – Instytucji Kultury Województwa Małopolskiego – udało się zrealizować szereg zadań, które przyczyniają się do jej rozwoju oraz realizacji misji, tak ważnej dla współczesnych i przyszłych pokoleń: „upamiętniania i upowszechniania wiedzy na temat życia i nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II, którego pontyfikat i przesłanie zajmuje wyjątkowe miejsce w polskim dziedzictwie narodowym. (..)”

Jan Paweł II – Patron Małopolski nieustannie inspiruje. Staramy się z szacunkiem wobec tej Wielkiej Postaci, wobec dorobku Ojca Świętego, z najwyższą troską o odbiorcę realizować program odpowiadający na potrzeby współczesnego człowieka. Jesteśmy otwarci na twórczy dialog. Wiele radości daje nam Państwa życzliwość, cieszymy się, kiedy doceniacie efekty naszych starań i pracy.

Wierzymy, że 2023 rok przyniesie wiele mądrych, ciekawych projektów, emanujących wzajemnym szacunkiem, odpowiedzialnością i empatią. Pamiętajmy, dobro jest w Małopolsce!

Magdalena Klaja