Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

„Dwie cool-tury” – cykl warsztatów integrujących w wadowickich szkołach

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach zakończyło pierwszy cykl warsztatów integrujących dla uczniów szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci z Ukrainy. Projekt realizowany ze środków Małopolskiej Tarczy Humanitarnej nosi tytuł „Solidarna Kultura”.

W czasie przemówienia wygłoszonego w Coimbra w 1982 r. Jan Paweł II powiedział:

„Kultura jest właściwością człowieka, wywodzi się od człowieka i istnieje dla człowieka”. Ta myśl Ojca Świętego była dla naszego Muzeum inspiracją zorganizowania warsztatów poświęconych naszym narodom – polskiemu i ukraińskiemu. Poprzez poznanie, zetknięcie się z kulturą uczniowie mogli jeszcze lepiej odkrywać obecność potrzebujących w swoim najbliższym otoczeniu. Dla uczniów pochodzących z Ukrainy była to szansa na poznanie polskiej kultury, ale także odkrycie namiastki rodzinnego domu na obcej, ale niezwykle gościnnej ziemi.

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy placówki edukacyjne z naszego miasta. Duże zaangażowanie szkół pozwoliło na przeprowadzenie 15 warsztatów integrujących, które przybliżyły dzieciom bogactwo i podobieństwo kultur naszych narodów.

Uczniowie pod kierunkiem pracowników Muzeum odkrywali m.in. znaczenie symboli narodowych, zaznaczali na mapach najważniejsze dla Polski i Ukrainy miejsca i zabytki. Poznawali też legendy o początkach naszych państw. W dalszej części warsztatów uczniowie przygotowywali papierowe witraże, których motywem przewodnim był folklor dwóch wsi – polskiego Zalipia i ukraińskiej Petrykiwki.

„Zeszyt dwóch cool-tur” – karty pracy przygotowane przez pracowników Muzeum, zawierające szereg zadań i łamigłówek, stanowiły podsumowanie pracy uczestników warsztatów, którzy mogli już w domu, razem ze swoimi bliskimi wykonać poszczególne ćwiczenia, a dzięki nim usystematyzować wiedzę zdobytą podczas zajęć.

Ufamy, że projekt spełnił swoje założenia: uczniowie poprzez zabawę, naukę i twórcze zajęcia mogli poznać kulturę naszych narodów, odkryć znaczenie braterstwa w codziennym życiu, a przez to jeszcze lepiej się zintegrować.

Projekt „Solidarna Kultura” jest realizowany ze środków Małopolskiej Tarczy Humanitarnej.

Magdalena Klaja