Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

„Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu – znaczenie i perspektywy” – konferencja naukowa w krakowskich Łagiewnikach

„Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu – znaczenie i perspektywy” – to tytuł konferencji naukowej, która odbyła się 26 listopada 2022 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach. Głównym tematem spotkania była analiza treści modlitwy Jana Pawła II, którą pierwszy raz wypowiedział 17 sierpnia 2002 roku. Dokonano również podsumowania wydarzeń wokół 20. rocznicy Aktu i podjęto próbę wyznaczenia kierunków działań duszpasterskich związanych z Orędziem Miłosierdzia. Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści z ośrodków naukowych w Rzymie, w Warszawie i Krakowie.

Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili JE ksiądz biskup Jan Zając Kustosz Honorowy Sanktuarium Bożego MIłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, pani Monika Gubała Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, która reprezentowała Zarząd Województwa i odczytała słowo skierowane przez Pana Witolda Kozłowskiego Marszałka Województwa Małopolskiego do organizatorów i uczestników konferencji. Księdza prof. dr hab. Robert Tyrałę Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie reprezentowała Pani dr hab. Małgorzata Duda Prorektor ds. studenckich i dydaktyki.

W czasie konferencji poruszone zostało wiele aspektów Orędzia Bożego MIłosierdzia w perspektywie wybranych dyscyplin naukowych. W pierwszej kolejności przedstawione zostały starania Karola Wojtyły – Jana Pawła II na rzecz kultu Bożego Miłosierdzia w latach 1942 – 1978. Pani dr Ewa Czaczkowska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autorka opracowania, podkreśliła w swoim tekście ogromną rolę przyszłego Papieża przede wszystkim w zniesieniu notyfikacji Świętego Oficjum, które przez wiele lat zabraniało szerzenia kultu w formach przekazanych przez s. Faustynę Kowalską. Następnie ksiądz dr hab. Wojciech Węgrzyniak z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, przedstawił biblijne motywy „Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu”. W swojej analizie wyczerpująco wykazał korzenie modlitwy Jana Pawła II, których należy szukać w księgach Starego i Nowego Testamentu. Kontekst teologiczny, eklezjalny i społeczny Aktu były tematem opracowania księdza dra Pawła Ptasznika, przewodniczącego Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II i rektora kościoła św. Stanisława BM w Rzymie. Z koleji ksiądz dr hab. Andrzej Dobrzyński, dyrektor Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, przedstawił „Akt zawierzenia” w perspektywie kultu Bożego Miłosierdzia i chrześcijańskiej duchowości.

Wydarzenia związane z papieską pielgrzymką w 2002 roku i jej przesłaniem były przedmiotem analizy przygotowanej przez księdza dra Stanisława Mieszczaka z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pierwszą część konferencji zakończyło opracowanie pana dra Franciszka Mroza z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, dotyczące Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach jako światowego centrum kultu Bożego Miłosierdzia w przestrzeni pielgrzymkowej Polski, Europy i świata.
W drugiej części spotkania publiczność wysłuchała referatów ściśle związanych z obchodami 20-lecia „Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdzi”. Zaprezentowali je ksiądz dr Zbigniew Bielas, Rektor łagiewnickiego Sanktuarium oraz jego zastępca ksiądz Mateusz Wyrobkiewicz.

Po części wykładowej rozpoczął się panel dyskusyjny, którego tematem był wymiar, w jakim Orędzie Bożego Miłosierdzia i Akt zawierzenia mogą wyznaczać kierunki programu duszpasterskiego we współczesnym Kościele. Dyskusję poprowadził ksiądz dr Jan Dohnalik z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W czasie panelu zgromadzeni w Łagiewnikach połączyli się internetowo z przedstawicielami ośrodków kultu w Brazylii, Burkina Faso, we Francji i w Czechach. Zaproszeni goście dzielili się doświadczeniem duszpasterskim i przedstawili owoce podejmowanych w związku z rocznicą działań.

Dopełnieniem konferencji była wspólna modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Msza Święta pod przewodnictwem JE księdza biskupa Jana Zająca. Następnie uroczyście otwarto wystawę „Miłosierdzie nadzieją dla świata”. Ekspozycja przedstawia wybrane miejsca ze wszystkich kontynentów, które włączyły się w obchody 20. rocznicy wygłoszenia Aktu. Prezentuje ośrodki kultu m.in. z Australii, Papui Nowej Gwinei, Burkina Faso, Brazylii, Meksyku, Ekwadoru, Francji, Białorusi, Austrii, Czech, Chorwacji oraz Wietnamu, Walii, Kazachstanu czy Węgier.

Konferencję zorganizowało Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach oraz Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Wydarzenie Patronatem honorowym objęli JE Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski oraz Pan Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego. Patronat naukowy – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Konferencja została sfinansowana ze środków Województwa Małopolskiego.

Podsumowanie Konferencji można też znaleźć w materiałach Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

Magdalena Klaja