Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

„Solidarna Kultura”

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II organizuje warsztaty integrujące dla uczniów szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci z Ukrainy. Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Solidarna Kultura” realizowanego ze środków Małopolskiej Tarczy Humanitarnej.

Tragedia wojny, jaka dotknęła naszych Sąsiadów zza wschodniej granicy jeszcze bardziej uświadomiła nam, jak kruche jest ludzkie życie i w jak niepewnych czasach żyjemy. Pamiętając słowa i nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II pragniemy wspierać tych, którzy pośród nas znaleźli schronienie i bezpieczną przystań.

Utrata poczucia bezpieczeństwa jest dotkliwa zwłaszcza dla najmłodszych. Dlatego Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach zdecydowało się wesprzeć właśnie dzieci, które uczęszczają do szkół podstawowych powiatu wadowickiego. Przygotowaliśmy cykl warsztatów integrujących, których głównym celem jest budowanie jedności i poczucia wspólnoty między naszymi narodami. Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Solidarna Kultura” realizowanego ze środków Małopolskiej Tarczy Humanitarnej.

W swojej czwartej encyklice „Slavorum Apostoli” („Apostołowie Słowian”) z 1985 r. Jan Paweł II napisał:

„Każdy człowiek, każdy naród, każda kultura i cywilizacja mają swoją rolę do wypełnienia i swoje miejsce w tajemniczym planie Boga i powszechnej historii zbawienia”. Tym samym podkreślał znaczenie kultury – jej rolę i zadanie w świecie i zamyślę Stwórcy. To właśnie przez tworzenie kultury, przez kontakt z nią, każdy z nas „bardziej staje się człowiekiem”.

Kultura – jako nośnik tożsamości, jest szczególnie ważna dla każdego narodu. Jednocześnie poznawanie tradycji, zwyczajów innych narodów pozwala budować wspólnotę wokół tego, co nas łączy i odkrywać, jak wielkim bogactwem jest dziedzictwo kulturowe każdej nacji. Uczestnicy zajęć przypomną sobie jak ważne są symbole narodowe, odkryją kulturowe bogactwo poszczególnych regionów Polski i Ukrainy, a także zrozumieją jak wielki był wkład Jana Pawła II w budowanie braterstwa między naszymi narodami.

Na potrzeby przeprowadzenia zajęć, opracowane zostały materiały edukacyjne w formie zeszytu z kartami zadań, który otrzyma każdy z uczestników warsztatów. Stanowią one rodzaj podsumowania i utrwalenia wiedzy zdobytej podczas zajęć.

Magdalena Klaja