Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

104. rocznica odzyskania niepodległości

Piłsudski-w-czasie-internowania-w-Magdeburgu domena publiczna

11 listopada 1918 roku nastał w Polsce pierwszy dzień wolności. Po 123 latach niewoli ponownie utworzone zostało niepodległe państwo polskie. W tym dniu Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu Naczelne Dowództwo nad formującym się Wojskiem Polskim. Do nowopowstającej armii przyjmowani byli m.in. żołnierze do tej pory zmobilizowani w szeregach państw zaborczych.

Wraz z nadejściem niepodległości, Rada Regencyjna wydała dekret o przejęciu władzy zwierzchniej nad wojskiem i zalecała natychmiastowe zaprzysiężenie. Żołnierze do tej pory zmobilizowani do armii państw zaborczych, zostali przyjęci w szeregi Wojska Polskiego. Tak było z Karolem Wojtyłą seniorem – przyszłym ojcem papieża. Od 1900 roku jako mieszkaniec Galicji i poddany cesarza Austrii zobowiązany był do służby w cesarsko-królewskiej armii. Po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości służył w wojsku polskim i został oficerem 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej. Mały Karol niejednokrotnie uczestniczył razem z Ojcem w uroczystościach państwowych.

Przyszły papież miłość do ojczyzny wyniósł z rodzinnego domu. W książce „Pamięć i tożsamość” pisał: „Wyraz „ojczyzna” łączy się z pojęciem i rzeczywistością ojca. Ojczyzna to jest poniekąd to samo co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach. To znaczące, że wielokrotnie mówi się też: „ojczyzna-matka”. Wiemy z własnego doświadczenia, w jakim stopniu przekaz dziedzictwa duchowego dokonuje się za pośrednictwem matek. Ojczyzna więc to jest dziedzictwo, a równocześnie jest to wynikający z tego dziedzictwa stan posiadania – w tym również ziemi, terytorium, ale jeszcze bardziej wartości i treści duchowych, jakie składają się na kulturę danego narodu”.

Rzeczpospolita Polska została powołana do istnienia w listopadzie 1918 roku, w wyniku niezwykle złożonego i długotrwałego procesu. Odrodzenie Polski nastąpiło po 123 latach zaborów, po upadku trzech mocarstw rozbiorowych. Zanim jednak w 1918 roku przyszła długo wyczekiwana niepodległość, przez cztery długie lata trwała Wielka Wojna. W swoich początkach nie miała on nic wspólnego z problemami polskimi, ale wybuch działań wojennych przyniósł nadzieję. Zaborcy Polski stanęli naprzeciwko siebie, łamiąc swą dotychczasową solidarność, zaś sami Polacy stanęli przed dylematem, po której stronie konfliktu się opowiedzieć. W rezultacie wytworzyły się stronnictwa prorosyjskie i proaustriackie.

Orientację prorosyjską reprezentowali ludzie związani z Ligą Narodów i Narodowa Demokracją z Romanem Dmowskim na czele. Za głównego przeciwnika uznawali oni Prusy. Koncepcja proaustriacka narodziła się w oparciu o Polską Partię Socjalistyczną z Józefem Piłsudskim na czele. Z powodu szerszej autonomii w Galicji, planowali oni wprowadzenie własnych sił zbrojnych do Królestwa Polskiego, a następnie wybuch powstania przeciwko Rosji. Niestety, z powodu podziałów, dla setek tysięcy Polaków zmobilizowanych do armii państw zaborczych wojna miała charakter bratobójczy. Działania wojenne przyczyniły się do ogromnych zniszczeń materialnych, a setki tysięcy osób zmusiły do opuszczenia swych domostw. W trakcie działań wojennych ponad milion Polaków zostało rannych, w tym blisko połowa – śmiertelnie.

Kampanię na froncie wschodnim rozpoczął Józef Piłsudski. 6 sierpnia 1914 r. Po proklamowanie fikcyjnego Rządu Narodowego grupa strzelców przekroczyła granicę austriacko-rosyjską, z bronią w ręku wkraczając na teren zaboru rosyjskiego. Wkrótce w Galicji zaczęto formować Legiony Polskie. 5 listopada 1916 r. cesarze Niemiec i Austrii proklamowali odrodzenie państwa polskiego na ziemiach odebranych Rosji. Mimo początkowej euforii deklaracja szybko rozczarowała Polaków. Nie określone zostały bowiem granice państwa polskiego, ani kwestie osoby przyszłego monarchy. Dla wszystkich stało się jasne, że chodziło jedynie o pozyskanie polskiego rekruta.

W tym czasie powstały początki organizacji państwa w postaci Tymczasowej Rady Stanu pełniącej funkcję rządu. Z powodu odmowy złożenia przysięgi wierności państwom centralnym, w 1917 roku Legiony Polskie zostały rozwiązane. Legionistów uwięziono w obozach, a sam J. Piłsudski został internowany w więzieniu wojskowym w dawnej twierdzy w Magdeburgu. Gdy w wyniku kończącej się wojny na Zachodzie, nastąpił rozpad Austro-Węgier, uwolniony przez Niemców Józef Piłsudski przyjechał do Warszawy. 11 listopada 1918 r. przejął z rąk Rady Regencyjnej pełnię władzy cywilnej i wojskowej przyjmując funkcję Naczelnika Państwa.

 

Magdalena Klaja