Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

Muzeum współorganizatorem kongresu kultury w Siedlcach

W dniach od 16 do 22 października 2022 roku w Siedlcach organizowane są Dni Kultury Chrześcijańskiej inspirowane osobą św. Jana Pawła II. Wśród wielu wydarzeń o charakterze kulturalnym oraz religijnym 18 października odbędzie się Kongres Kultury Diecezji Siedleckiej. Projekt ten jest adresowany do lokalnych działaczy i twórców kultury, skupiających się wokół gminnych i miejskich bibliotek, ośrodków kultury, muzeów, a także do artystów, przedstawicieli świata mediów i osób zaangażowanych na rzecz propagowania walorów kulturowych tego regionu. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach jest Współorganizatorem tego wydarzenia.

Kongres rozpocznie Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Jerzego Gurdy, ordynariusza diecezji siedleckiej w intencji ludzi kultury. Następnie w przestrzeniach Uniwersytetu Przyrodniczo- Historycznego w Siedlcach odbędzie się część panelowo-dyskusyjna, która została podzielona tematycznie na sesje: Kultura i biznes, Kultura a pandemia. Kultura a regionalna sytuacja
geopolityczna, Kultura i czytelnictwo, Kultura i turystyka chrześcijańska. Uczestnikiem ostatniej części w roli eksperta będzie ks. Łukasz Piórkowski, Dyrektor naszego Muzeum.
Jako element towarzyszący wydarzenia, Muzeum prezentuje również wystawę mobilną „Urodziłem się w Wadowicach”, która będzie eksponowana na placu kurii diecezjalnej siedleckiej w okresie 5-26 października br.

Ekspozycja ta, przez pryzmat zdjęć ekspozycji stałej w Domu Rodzinnym Karola Wojtyły ukazuje postać św. Jana Pawła II, jego słowa, które kierował do ludzi, a które są wciąż niezmiennie aktualne. Ponadto ma stanowić zachętę do odwiedzenia Domu Rodzinnego Jana Pawła II w Wadowicach.

Magdalena Klaja