Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

Współpraca Muzeum z wadowickim Zakładem Karnym

W czerwcu 2022 roku Dyrektorzy Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach oraz Zakładu Karnego w Wadowicach podpisali porozumienie o współpracy między tymi instytucjami. Pozwoli ono na realizację statutowych zadań Muzeum wpisując się jednocześnie w inicjatywy resocjalizacyjne adresowane do osadzonych. W ramach zawartego porozumienia będą oni mogli zwiedzać Dom Rodzinny Jana Pawła II, a także wysłuchać przygotowanej dla nich prelekcji o życiu i dziedzictwie Papieża z Wadowic.

Ojciec Święty w czasie swojego pontyfikatu wielokrotnie odwiedzał więzienia w różnych miejscach świata. Podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny po raz pierwszy udał się do więzienia w Polsce. Spotkał się wtedy z osadzonymi w płockim zakładzie karnym. Podkreślał, że przybywa z przesłaniem Ewangelii, które adresowane jest do każdego człowiek. Dużą część swojego przemówienia poświęcił zmianom w systemie penitencjarnym, wskazując na postawę szacunku wobec godności osoby. Mówił też:

„(…) jestem tu jako sługa Ewangelii. Jest ona także ewangelią więzień i więźniów. Chrystus był więźniem i został skazany na śmierć, więźniami byli apostołowie, a także wielu wśród tych, których Kościół czci jako świętych. Tak więc ewangelia więźniów ma długą i zróżnicowaną historię. Zapewne też wielu z tych, którzy do tej historii przynależą, znajdzie się kiedyś – podczas ostatecznego sądu – „po prawicy”. (…) Drogi mi jest każdy człowiek i pragnę gorąco jego dobra, całego dobra, dobra dla duszy i ciała. (…) Moją misją jest budzić w ludziach – zwłaszcza w ludziach, którzy tego najbardziej potrzebują – pamięć o tym, że zostali stworzeni na obraz Boży. Moją misją jest głosić ludziom, nawet największym grzesznikom, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie i że Jezus Chrystus najwięcej serca okazywał celnikom i jawnogrzesznicom. Jak dobrze wiemy, w odpowiedzi na miłość Jezusa celnicy i jawnogrzesznice zawierzali Mu samych siebie i odnajdywali nadzieję, nawet jeśli przedtem byli ogarnięci rozpaczą.”

/Jan Paweł II, Przemówienie do więźniów wygłoszone w zakładzie karnym w Płocku 7 czerwca 1991 roku/

Magdalena Klaja