Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Spotkanie z beneficjentami otwartych konkursów ofert województwa małopolskiego w dziedzinie kultury

W poniedziałek, 6 czerwca 2022 r. w sali teatralnej naszego Muzeum odbyło się wyjątkowe spotkanie z beneficjentami otwartych konkursów ofert województwa małopolskiego w dziedzinie kultury. Przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych oraz właściciele z terenu powiatu wadowickiego uroczyście odebrali promesy z kwotami otrzymanych dotacji.

Podczas poniedziałkowego spotkania, Przewodniczący Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego – Pan Rafał Stuglik wręczył zgromadzonym beneficjentom otwartych konkursów ofert pn. „Mecenat Małopolski 2022 – I edycja, „Ochrona zabytków Małopolski 2022”, „Kapliczki Małopolski_2022” z terenu powiatu wadowickiego – symboliczne promesy.  Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych oraz właścicieli, którzy skutecznie ubiegają się o dotacje z budżetu samorządu województwa małopolskiego i wspólnie budują piękno Małopolski, dbając o jej dziedzictwo kulturowe.

Podczas uroczystości Przewodniczący Komisji Kultury – Pan Rafał Stuglik szczególnie dziękował obecnym za wkład w skuteczne sprawowanie opieki i ochrony nad dziedzictwem kulturowym w regionie, podejmowanie działań na rzecz jego identyfikacji oraz ich ponowną interpretację, co zapewnia trwanie przekazu kulturowego. Zachęcił również do dalszego ubiegania się o dotacje z budżetu samorządu województwa małopolskiego, a jednocześnie do włączania się kolejnych lokalnych społeczności do wspólnych działań w regionie.