Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Muzeum z wystawą plenerową w Świdnicy

wystawa w świdnicy

W ramach Dni Papieskich organizowanych przez Diecezję Świdnicką Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, we współpracy ze Świdnicką Kurią Biskupią zaprezentowało wystawę  plenerową „Urodziłem się w Wadowicach”. Ekspozycja została umieszczona w Świdnicy na Placu św. Jana Pawła II – patrona tego miasta, tuż obok Katedry, która jest jednym z najpiękniejszych zabytków gotyckich na Śląsku.

Wystawa ta, przez pryzmat fotografii prezentujących ekspozycję Muzeum, przypomina postać Papieża Polaka, jego dziedzictwo oraz miejsca związane z Nim nierozerwalnie. Są to przede wszystkim Wadowice, gdzie – jak mówił – „wszystko się zaczęło”. Wystawa „Urodziłem się w Wadowicach” powstała w ramach przygotowań do setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Przez pryzmat zdjęć z Dom Rodzinnego Karola Wojtyły pokazuje ona postać Jana Pawła II, jego słowa, które kierował do ludzi, a które są wciąż aktualne.

Na osobowość młodego Wojtyły oprócz trudnych doświadczeń rodzinnych – śmierć matki i brata wpłynęła niezwykła atmosfera rodzinnych Wadowic – zaangażowani w życie wspólnoty mieszkańcy miasta, zawsze życzliwi sąsiedzi Wojtyłów, serdeczni przyjaciele i koledzy Karola ze szkoły i desek amatorskiego teatru. To wśród wadowiczan nauczył się być blisko drugich i dla drugich. „Zawsze mocno związany z miastem mojego dzieciństwa i wczesnej młodości – wspominał. Z miastem, które mi dużo, bardzo dużo dało”… Karol Wojtyła spędził w Wadowicach 18 lat. Po zdaniu matury latem 1938 roku przeprowadził się wraz z ojcem do Krakowa i zamieszkał w domu przy ul. Tynieckiej.

Doświadczenie domu rodzinnego będącego szkołą miłości ukształtowało Wojtyłę na całe życie. Z niego wyrosła szczególna postawa szacunku wobec drugiego człowieka i poszukiwanie bliskich, rodzinnych relacji z innymi. Nawet wtedy, a może zwłaszcza wtedy, kiedy został na świecie sam. Odejście najbliższych (Karol nie skończył 21 lat, kiedy zmarł także jego ojciec) pogłębiło jego refleksję nad ostatecznym sensem życia człowieka i pozwoliło zaufać bezgranicznie Bożej Mądrości.

Ekspozycję można obejrzeć do 30 maja 2022 roku. Zapraszamy!

Fot. ks. Krzysztof Ora

Magdalena Klaja