Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

Solidarni z Ukrainą

Ukraina

„Zwracam się do was, Przywódcy Narodów, na których ciąży obowiązek budowania pokoju! (…) Wysłuchajcie wszyscy pokornego apelu Następcy Piotra, który woła:
Jeszcze dziś,(…) pokój jest możliwy.
A jeśli jest możliwy, pokój jest również obowiązkiem!”
Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Pokój w 2004 roku

24 lutego 2022 roku już na zawsze zapisał się w historii świata. W ostatnich dniach Polacy dali wyraz ogromnej solidarności z Ukrainą, która walczy o niepodległość swojego kraju. Dyrekcja i pracownicy Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach poruszeni cierpieniem narodu ukraińskiego pragną włączyć się w pomoc.

Już w najbliższy piątek, 4 marca br., w kościele św. Piotra Apostoła w Wadowicach o godz. 7.00, ks. Łukasz Piórkowski Dyrektor Muzeum odprawi Mszę św. w intencji pokoju w Ukrainie.
Muzeum przygotowuje ofertę edukacyjną dla dzieci z Ukrainy, tak by wspomóc ich adaptację w nowych miejscach pobytu. Mamy nadzieję, że będzie to też wsparcie procesu radzenia sobie z nową rzeczywistością. Nasi pracownicy aktywnie włączają się w lokalne projekty i inicjatywy pomocowe. Jednocześnie Muzeum przyłącza się do apelu Urzędu Miasta Wadowice o zapewnienie noclegu uchodźcom z Ukrainy. Pomoc mieszańców Wadowic i powiatu wadowickiego będzie nieoceniona.

Wg oficjalnych danych na chwile obecną Wadowice przyjęły 37 osób z terenu objętego działaniami wojennymi, a w drodze są kolejne 23 osoby. Nie ma wątpliwości, że z każdym dniem liczba uchodźców będzie rosła. Poszukiwane są więc rodziny, które zapewnią im schronienie, a włodarze miasta deklarują, że zadbają o ciepły posiłek i wyżywienie. Urząd Miasta przypomina również o konieczności zgłoszenia faktu przyjęcia Ukraińców, aby móc zalegalizować ich pobyt oraz zapewnić konieczną pomoc materialną i wsparcie medyczne.

Również instytucje kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest samorząd województwa małopolskiego włączają się w pomoc dla Ukrainy, m.in. organizując zbiórki artykułów i przedmiotów pierwszej potrzeby. W wojewódzkich placówkach kultury odbywają się także wydarzenia będące symbolem solidarności z mieszkańcami Ukrainy. Wszystkie oddziały Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej oraz Centrum Sztuki Mościce prowadzą zbiórkę artykułów i przedmiotów pierwszej potrzeby. Również najbliższe koncerty w Filharmonii Krakowskiej, tj. 4 i 5 marca będą poświęcone Ukrainie. Szczegóły dostępne są na stronie www.malopolska.pl

Magdalena Klaja