Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

Podsumowanie Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji

stypendium - konferencja prasowa

19 stycznia 2022 roku w mieszkaniu Wojtyłów – przestrzeni wystawy stałej naszego Muzeum została zorganizowana konferencja prasowa z udziałem władz samorządowych Województwa Małopolskiego. Podsumowano na niej pierwszą edycję Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji. W ramach tego projektu wszyscy uczniowie oraz studenci pierwszego roku mogli starać się o wsparcie finansowe za szczególne osiągnięcia, m.in. sportowe, artystyczne, naukowe czy w zakresie aktywności społecznej.

W konferencji uczestniczyła p. Marszałek Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, p. Rafał Kosowski – Radny Wojewódzki, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz p. Rafał Stuglik – Radny Wojewódzki, Przewodniczący Komisji Kultury, Zastępca Przewodniczącego Rady Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Nowy program wsparcia najbardziej uzdolnionych dzieci i młodzieży z Małopolski wzbudził ogromne zainteresowanie. W ramach projektu przyznano 353 stypendia dla uczniów i studentów w kwocie 4 tys. i 5 tys. zł na łączną kwotę 1,8 mln zł.

Jesteśmy zaszczyceni, że nasza instytucja została wybrana na miejsce podsumowania tak ważnego przedsięwzięcia dla całego regionu. Ma to również wymiar symboliczny, bo właśnie tutaj – w rodzinnym domu – młody Karol Wojtyła, uczeń szkoły powszechnej, a następnie wadowickiego gimnazjum, otwierał swój umysł i serce na niezwykły świat nauki, a także rozwijał młodzieńcze pasje i zainteresowania.

Serdecznie gratulujemy znakomitych osiągnięć wszystkim stypendystom i życzymy, by św. Jan Paweł II – Patron Małopolski był dla nich inspiracją i wzorem w zdobywaniu wiedzy oraz doskonaleniu umiejętności.

Magdalena Klaja