Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

„Rzym św. Jana Pawła Wielkiego”

publikacja Rzym Jana Pawła II

Nakładem Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach ukazała się publikacja JE Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego „Rzym św. Jana Pawła Wielkiego”. Ksiądz Metropolita dzieli się w niej swoimi osobistymi doświadczeniami pobytu w Wiecznym Mieście. Wspaniałe zabytki (Campo de’Fiori, Stanza della Segnatura oraz Kaplica Sykstyńska) stanowią punkt wyjścia do pogłębionej refleksji nad znaczeniem pontyfikatu Ojca Świętego. Papież Polak, przyjmując godność Namiestnika Chrystusa na ziemi, stał się obywatelem Rzymu, miasta które stanowi serce i kolebkę cywilizacji łacińskiej.

Książka pozwala z nowej perspektywy spojrzeć na Osobę św. Jana Pawła Wielkiego – Patrona Małopolski oraz na znaczenie Rzymu i Watykanu w Jego życiu i działalności.

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, podkreśla w słowie wstępu małopolskie korzenie Ojca Świętego i wskazuje, że choć „16 października 1978 roku stał się rzymianinem, w swoim sercu nie przestał być Małopolaninem”.

Publikacja, będąca owocem współpracy Metropolity Krakowskiego, Województwa Małopolskiego i Domu Rodzinnego Jana Pawła II w Wadowicach, została sfinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

Magdalena Klaja