Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________
Przypominamy, że zwiedzanie Muzeum odbywa się w pełnym reżimie sanitarnym z zachowaniem obowiązujących przepisów. Limit jednocześnie przebywających osób w przestrzeni Muzeum wynosi 105. Wszyscy zobowiązani są do zakrywania nosa i ust. Z obowiązku noszenia maseczek zwolnione są wyłącznie dzieci poniżej 4 roku życia i osoby posiadające stosowne zaświadczenie (za okazaniem). 
 

Redemptoris missio – podcast VIII z cyklu „Na ścieżkach myśli Jana Pawła II”

Redemptoris missio

Obowiązek głoszenia Ewangelii był jednym z ostatnich poleceń, jakie przekazał Chrystus apostołom. W czasie swego istnienia Kościół przez wieki starał się realizować ten postulat. Jednak w połowie XX w. pojawiła się wątpliwość co do jego zasadności i celowości. Jednym z istotnych powodów tego stanu było jedno ze stwierdzeń Soboru Watykańskiego II: w każdej religii można odnaleźć „ziarna prawdy”. Zapraszamy na VIII odcinek podcastów „Na ścieżkach myśli Jana Pawła II”. Ks. dr hab. Damian Wąsek poprowadzi rozważanie na temat encykliki „Redemptoris Missio.

Czy zatem działalność misyjna jest konieczna, skoro Kościół w takim stopniu otworzył się na dialog z wyznaniami całego świata? Odpowiedź na tę wątpliwość Jan Paweł II daje w encyklice „Redemptoris missio” wydanej 7 grudnia 1990 r., w której dzieli się przede wszystkim osobistym doświadczeniem. Jego cały pontyfikat przeniknięty był działalnością misyjną – 104 podróże apostolskie, ponad 130 krajów, które odwiedził. Był głęboko przeświadczony o potrzebie głoszenie Chrystusa całemu światu, ponieważ tylko w Nim człowiek może odnaleźć pełnię wolności. Zadanie to jest skierowane do wszystkich wierzących. Przez głoszenie Ewangelii – które przede wszystkim powinno realizować się przez świadectwo życia – chrześcijanin przyczynia się do budowania Królestwa Bożego już tu, na ziemi.

Ojciec Święty zwraca również uwagę na potrzebę ogromnego szacunku dla przedstawicieli innych religii oraz kultur. Podkreśla tym samym różnorodność świata, a co za tym idzie ogromne bogactwo działań misyjnych – niezmierzone horyzonty misji wśród narodów i ogrom wyzwań i trudności stojących na drodze współczesnych ewangelizatorów. Głównym sprawcą misji jest jednak Duch – inspirator i siewca Prawdy w świecie, bez którego żadne działanie nie może osiągnąć powodzenia.

Istotnym aspektem misji, który porusza encyklika „Redemptoris Missio”, jest działanie do wewnątrz. Współczesny Kościół wymaga przeprowadzenia ewangelizacji swoich członków – chrześcijan, którzy są nimi tylko z nazwy. Droga powtórnego katechumenatu – poznawania praw wiary, budowania autentycznej relacji z Bogiem – jest kluczowym elementem misji we współczesności.

Magdalena Klaja