Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

Muzeum z wystawą w Wygiełzowie

W ramach XXI Dnia Papieskiego Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach prezentuje wystawę czasową „Jan Paweł II. Człowiek i kultura”. Do końca października br. można ją zobaczyć w Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie.

Wystawa odzwierciedla różne aspekty życia Papieża Polaka i jego zaangażowania na rzecz kultury i edukacji. Przytaczając słowa Jana Pawła II, wystawa porusza najistotniejsze kwestie kultury w życiu narodów. Zostały one szczególnie zaakcentowane wyraźnie w czasie wystąpienia Papieża w siedzibie UNESCO. Jak wspominał Ojciec Święty: „Siłą tamtego przemówienia było to, że nie było ono teorią kultury, ale świadectwem o kulturze. Zwyczajnym świadectwem człowieka, który na podstawie własnego doświadczenia dawał wyraz temu, czym była kultura w dziejach jego narodu i czym ta kultura jest w dziejach wszystkich narodów”.

Wystawa, po raz pierwszy zaprezentowana w paryskim gmachu UNESCO. Zilustrowana została archiwalnymi fotografiami ze zbiorów Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach oraz z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.  Stanowi ona zbiór refleksji, w których Jan Paweł II usiłował odnaleźć korzenie tego, co dokonuje się w  świecie. Zamierzeniem Ojca Świętego było, by dać współczesnym – poszczególnym osobom i całym narodom – możliwość obudzenia w sobie, poprzez uważny powrót do „pamięci”, żywego poczucia własnej „tożsamości”.

Otwarcia wystawy dokonał Dyrektor Muzeum – ks. Łukasz Piórkowski. Ekspozycji towarzyszy wystawa filatelistyczna „Nie lękajcie się…” z kolekcji Krzysztofa Biedrzyńskiego i Macieja Rudego.

Wystawę można oglądać we Dworze z Drogini na terenie Skansenu w Wygiełzowie. Prezentowana będzie do końca października br. od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00, a w weekend od 10:00 do 18:00.

Serdecznie zapraszamy!

Magdalena Klaja