Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej

beatyfikacja Wyszyńskiego i Matki Czackiej

12 września 2021 Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński i Matka Elżbieta Czacka zostaną wyniesieni do chwały ołtarzy. Nowi błogosławieni Kościoła Katolickiego doskonale znali się za życia. Łączyły ich podobne doświadczenia. Młoda, niewidoma dziewczyna i ciężko chory ksiądz. Te trudne początki, życie pełne zaufania i przyjaźni z Bogiem doprowadziły ich wspólnie do wyniesienia na ołtarze.

Dziś szczególnie mamy przed oczami obraz Jana Pawła II, który czyni niezwykły gest uklęknięcia i ucałowania Prymasa Tysiąclecia, okazując wyraz głębokiego szacunku jakim go darzył. „Nie byłoby na stolicy tego Papieża- Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, który jest związany z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem” – powiedział Jan Paweł II do Prymasa Tysiąclecia.

Elżbieta Róża Czacka, założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża oraz ośrodka dla ociemniałych w Laskach to postać również znana Karolowi Wojtyle. Jako kardynał krakowski w 1976 roku pisał do m. Marii Stefanii Wyrzykowskiej, ówczesnej przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, z okazji stulecia urodzin Matki Czackiej

Jak wszystkim znającym Was, tak i mnie, bardzo bliską […] jest duchowo Wasza Matka Założycielka. Zarówno przez swe dzieło opieki nad niewidomymi przepojone ofiarnym miłosierdziem Chrystusa, jak również przez głęboko chrześcijańskie ujęcie cierpień ludzkich jako wartości łączących w jedną rodzinę ludzi cierpiących i zdrowych, duchownych i świeckich. Dzięki świadomej duchowej więzi z krzyżem Chrystusa, Matka Czacka jest pod tym względem dziś wzorem nie tylko dla Waszego Zgromadzenia zakonnego i Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, ale dla całego duszpasterstwa charytatywnego w parafiach naszej Ojczyzny. Oby stała się w przyszłości jego u Boga Patronką”.

Dzisiaj te słowa wydają się być proroczymi. Dziękujemy za ten wielki dar!

 

Magdalena Klaja