Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

„Kraków – kulturotwórcza rola Jana Pawła II”

Centrum Myśli Jana Pawła II przy współpracy z Narodowym Centrum Kultury serdecznie zaprasza na konferencję i seminaria pod wspólnym tytułem „Kultura pamięci. 100-lecie urodzin Jana Pawła II”.

Zadajemy pytanie o kulturotwórcze działania, będące następstwem pielgrzymek Jana Pawła II. W jaki sposób styl papieskiej komunikacji zainicjował działania w przestrzeni kultury i życia społecznego w postaci: dzieł kultury, architektury, nowych instytucji, a także odniesień w kulturze wysokiej, popularnej, masowej, jak i nowych idei. Czy możemy mówić o tym, jak działania jednej osoby, mogą wpływać na rozwój kultury? W jakim wymiarze każdy z obywateli jest odpowiedzialny za kształtowanie kultury pamięci, szczególnie w wymiarze lokalnej społeczności, w której funkcjonuje?

Wszystkie wydarzenia odbędą się on-line na platformie Zoom. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na adres zgloszenia.seminarium@centrumjp2.pl.

Seminarium „Kraków – kulturotwórcza rola Jana Pawła II”

17 września, godz. 17:00

Dyskusja skupi się wokół pytań o ryzyko trywializacji nauczania Jana Pawła II, głoszonego w Krakowie, który odwiedzał podczas większości pielgrzymek do Polski. Na ile idee, np. godności pracy czy znaczenia miłosierdzia w relacjach międzyludzkich, stały się ważne dla kultury? Jakie znaczenie dla słów i świadectwa, a obecnie pamięci o Janie Pawle II, mają pomniki postawione ku jego czci pod Wawelem? Czy Papież stał się nie tyle świadkiem, ile posiadającą wymierną wartość marką miasta, z którym był związany? Czy kultura, którą Jan Paweł II uważał za trwale związaną z wiarą, bo istotną dla jej pogłębienia, jest tak traktowana w polskich kościołach?

W seminarium wezmą udział:

Justyna Bargielska, poetka i pisarka,

dr Aneta Krupka, teolożka i specjalistka ds. programowych w Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach,

prof. Tadeusz Boruta, malarz i dyrektor Zakładu Malarstwa w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Prowadzenie: Anna Mateja, dziennikarka

Magdalena Klaja