Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

80. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

80 lat temu funkcjonariusze NKWD wykonując polecenie najwyższych władz sowieckich, bestialsko wymordowali prawie 22 tys. polskich jeńców wojennych oraz więźniów. Wśród ofiar było przynajmniej 250 osób związanych z ziemią wadowicką, m.in. oficerów 12. Pułku Piechoty i funkcjonariuszy lokalnej policji. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach włączające się w budowę tożsamości narodowej oraz społeczeństwa świadomego wartości chrześcijańskich, takich jak prawda, sprawiedliwość czy przebaczenie, pragnie przypomnieć kilka najistotniejszych faktów związanych z  tym dramatycznym wydarzeniem a także uczcić pamięć wszystkich pomordowanych. Niech odpoczywają w pokoju!

Ofiarami zbrodni katyńskiej byli w przeważającej mierze oficerowie Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariusze Policji Państwowej, Straży Więziennej oraz wywiadu i kontrwywiadu. W większości byli to zmobilizowani na czas wojny oficerowie rezerwy: lekarze, prawnicy, urzędnicy, inżynierowie, nauczyciele, pracownicy naukowi, kapłani, literaci i publicyści, działacze polityczni i społeczni – tym samym kwiat polskiej inteligencji. W ocenie kierownictwa Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) stanowili „zdeklarowanych i nierokujących nadziei poprawy wrogów władzy sowieckiej”, wobec czego należało ich zlikwidować.

O bolesnej karcie historii polskiego narodu zapisanej na „Golgocie Wschodu” pamiętał również Jan Paweł II. 24 grudnia 1993 r. podczas modlitwy wigilijnej zwracał uwagę na znaczenie pamięci o zbrodni katyńskiej i jej ofiarach: „Klękamy przy nieznanych mogiłach z tą świadomością, że zapłacili oni szczególną cenę naszej wolności. Dali – rzec można – definitywny kształt tej wolności, klękamy zwłaszcza przy mogiłach katyńskich. Prawda Katynia jest stale obecna w naszej świadomości i nie może być wymazana z pamięci Europy”.

Znamienne słowa wypowiedział także 13 kwietnia 1996 r. w trakcie spotkania z przedstawicielami Rodzin Katyńskich: „Jesteście świadkami śmierci, która nie powinna ulec zapomnieniu. Tragiczne wydarzenia, które miały miejsce na wiosnę 1940 roku w Katyniu, Charkowie i Miednoje, są rozdziałem w martyrologium polskim, który nie może być zapomniany. Ta żywa pamięć powinna być zachowana jako przestroga dla przyszłych pokoleń”.

Wymownym akcentem łączącym pontyfikat Jana Pawła II z martyrologią polskich oficerów była wizyta w podkijowskiej Bykowni – zwanej „ukraińskim Katyniem” – złożona 24 czerwca 2001 r. w trakcie pielgrzymki na Ukrainę. Papież modlił się wówczas nad mogiłą ofiar sowieckich represji z lat 1937-1941, wśród których znajdują się również polscy oficerowie, policjanci i strażnicy więzienni – część osób figurujących na ukraińskiej liście katyńskiej.

Zachęcamy także do zapoznania się z serwisem internetowym http://80rocznicakatynia.pl  powstałym z inicjatywy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W obliczu pandemii jest to jeszcze jedna cenna inicjatywa pozwalająca w sposób wirtualny upamiętnić i przywołać z imienia i nazwiska pomordowanych oficerów.

Magdalena Klaja