Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________
Przypominamy, że zwiedzanie Muzeum odbywa się w pełnym reżimie sanitarnym z zachowaniem obowiązujących przepisów. Limit jednocześnie przebywających osób w przestrzeni Muzeum wynosi 105. Wszyscy zobowiązani są do zakrywania nosa i ust. Z obowiązku noszenia maseczek zwolnione są wyłącznie dzieci poniżej 4 roku życia i osoby posiadające stosowne zaświadczenie (za okazaniem). 
 

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Oto człowiek został odebrany śmierci – oddany życiu
Oto człowiek zostaje odebrany grzechowi – oddany Miłości.
Jan Paweł II

Dzieląc się radością płynącą ze Zmartwychwstania Chrystusa
składamy najszczersze życzenia pokoju, dobra i wszelkiego błogosławieństwa.
Niech łaska Chrystusa tak przemieni życie wasze i waszych bliskich,
aby prawdziwie panowała w nich Miłość potężniejsza od śmierci.

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Dyrekcja i Pracownicy
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

Magdalena Klaja