Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

MUZEUM DOM RODZINNY JANA PAWŁA II W WADOWICACH ZAMKNIĘTE DLA ZWIEDZAJĄCYCH

Komunikat z dnia 25 marca 2020 roku

Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przedłużeniu ograniczenia działalności instytucji kultury w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491), w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje czasowe ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych, a działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą, Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach będzie zamknięte dla zwiedzających do odwołania.

Osoby, które zakupiły bilety wstępu otrzymają zwrot kosztów. W przypadku biletów opłaconych przelewem, zwrot na konto nastąpi w taki sam sposób, w jaki dokonano płatności. W związku z dużą liczbą zapytań, bardzo prosimy o cierpliwe oczekiwanie na odpowiedź i wyrozumiałość.

Informacje o wszystkich dodatkowych zmianach w funkcjonowaniu Muzeum będą przekazywane na bieżąco za pomocą strony internetowej www.domjp2.pl oraz oficjalnego profilu Muzeum na Facebooku.

Dziękujemy i przepraszamy za utrudnienia. Jednocześnie zapraszamy do odwiedzenia Muzeum w innym terminie.

 


W związku z decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach od czwartku, 12 marca do 25 marca br. będzie zamknięte dla zwiedzających.

Odwołane zostają zajęcia edukacyjne i wszystkie wydarzenia organizowane przez Muzeum. Zwrot należności za bilety nastąpi w taki sam sposób w jaki dokonano płatności.

Informacje o wszystkich dodatkowych zmianach w funkcjonowaniu Muzeum będą przekazywane na bieżąco za pomocą strony internetowej www.domjp2.pl oraz oficjalnego profilu Muzeum na Facebooku.


Komunikat z dnia 14 marca 2020 roku

Szanowni Państwo,
Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi zapobieganiu rozprzestrzeniania się Koronawirusa SARS-CoV-2, biorąc pod uwagę ocenę stanu zagrożenia uprzejmie informujemy, że od dnia 14 marca br. do odwołania Biuro Muzeum będzie zamknięte, a pracownicy oddelegowani zostaną do pracy zdalnej.

Wszystkie sprawy prosimy kierować za pomocą poczty e-mail: muzeum@domjp2.pl lub skrzynki ePUAP. Również dokumenty aplikacyjne w związku z prowadzoną rekrutacją winny być kierowane w formie cyfrowej na podany powyżej adres. Pracownicy Biura Muzeum pozostają do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Sekretariat Muzeum
Monika Klaja
muzeum@domjp2.pl | tel. 883 496 808 lub 33 823 35 55

Dział Rezerwacji
Tomasz Bagiński
rezerwacja@domjp2.pl | tel 603 516 203 lub 33 823 26 62

Numery kontaktowe do pozostałych działów dostępne są na stronie BIP w zakładce kontakt.

Dziękujemy za życzliwość,
Dyrekcja Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach


Oficjalny komunikat ze strony internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2 sztab kryzysowy z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, teatrów, muzeów, kin oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego.

Oznacza to zawieszenie organizacji wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności, w tym koncertów, spektakli, wernisaży oraz wydarzeń specjalnych odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach, zamkniecie muzeów dla zwiedzających oraz zawieszenie zajęć w placówkach szkolnictwa artystycznego wszystkich stopni.

MKiDN zaleca również instytucjom kultury i placówkom edukacji artystycznej odwołanie wszelkich wyjazdów zagranicznych związanych z realizacją działalności kulturalno-artystycznej, w tym w szczególności z udziałem w dużych wydarzeniach o charakterze masowym (targi, wystawy) oraz wyjazdów stypendialnych, w szczególności do krajów o wysokiej zachorowalności na koronawirusa SARS-COV-2.

Jednocześnie MKiDN zwraca się do dyrektorów instytucji o opracowanie założeń działania jednostki organizacyjnej w sytuacji zwiększonego zagrożenia epidemiologicznego na terenie działania instytucji, potwierdzonego komunikatami odpowiednich służb (lokalnych władz i miejscowych służb sanitarno-epidemiologicznych) i zaleca, aby plany te zapewniały realizację wyłącznie czynności niezbędnych dla podtrzymania ciągłości działania instytucji.

Magdalena Klaja