Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Nowy Dyrektor Muzeum już na stanowisku

3 lutego 2020 roku Ks. Łukasz Piórkowski oficjalnie przejął obowiązki Dyrektora Muzeum.

Nowego Dyrektora powitał p. Rafał Stuglik – Przewodniczący Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego, p. Monika Gubała – Dyrektor Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji UMWM oraz pracownicy Muzeum.

Ks. Łukaszowi życzymy sukcesów i zapewniamy o naszym życzliwym wsparciu.

 

Magdalena Klaja