Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________
Przypominamy, że zwiedzanie Muzeum odbywa się w pełnym reżimie sanitarnym z zachowaniem obowiązujących przepisów. Limit jednocześnie przebywających osób w przestrzeni Muzeum wynosi 105. Wszyscy zobowiązani są do zakrywania nosa i ust. Z obowiązku noszenia maseczek zwolnione są wyłącznie dzieci poniżej 4 roku życia i osoby posiadające stosowne zaświadczenie (za okazaniem). 
 

Promieniowanie Ojcostwa

fragment plakatu na wydarzenie promieniowanie ojcostwa

2 grudnia o godz. 14:00 w sali teatralnej odbędzie się spektakl „Promieniowanie ojcostwa”. Interpretacji misterium Karola Wojtyły podjął się znany aktor i reżyser Artur Dziurman wraz z Integracyjnym Teatrem Aktora Niewidomego.

Wadowiccy widzowie mieli już okazję poznać tę grupę artystyczną. Jakiś czas temu na tej samej scenie zaprezentowali inny dramat przyszłego Papieża: „Brat naszego Boga”. Teraz wystąpią ponownie, również w adaptacji misterium Karola Wojtyły.

„Promieniowanie ojcostwa” to ostatni utwór dramatyczny, napisany przez wadowiczanina. Został opatrzony datą: 1964, a więc rokiem, w którym biskup Karol Wojtyła rozpoczął swoją misję metropolity krakowskiego. W całości został opublikowany jednak dopiero w 1979 roku, już po wyborze kard. Wojtyły na Stolicę Piotrową.  Po kilku latach posługi biskupa pomocniczego i u progu zarządzania całą archidiecezją przyszły Papież pisze rozważania na temat ojcostwa. Główny bohater, którego imię nawiązuje do biblijnej historii pierwszego człowieka, stawia Bogu pytanie, które streszcza w sobie motyw rozważań całej opowieści. Adam mówi więc: „Cóż, niechby się ze mnie mnożyli ludzie, niechby zaludniali ziemię. Mnie mogłeś pozostawić samotnym od nich. Byłby sobie «Adam zewnętrzny» – ten by kwitł i rozrastał się, i byłby «Adam wewnętrzny» – samotny. Dlaczego żądać od niego, by przepuszczał promieniowanie Twojego Ojcostwa, przełamując je, jak w pryzmacie, w sobie samym?”

Odkrywanie tajemnicy promieniowania ojcostwa nie może się dokonać bez udziału dwóch pozostałych bohaterów dramatu: córki Adama Moniki i jej Matki. Rozważania przyjmują więc charakter prawdziwego misterium: stopniowego wkraczania w tajemniczy świat relacji. W czasach, w których budowanie trwałych więzi jest coraz większym wyzwaniem warto dać się zaprosić do odkrywania piękna małżeństwa i rodziny.

Trud tworzenia relacji jest skonfrontowany z ich niezbędnością. Człowiek, podobnie jak Pan Bóg, nie jest istotą samotną. Izolacji może przeciwdziałać jedynie prawdziwość głębokich więzi. Jak mówi Adam: „właśnie wtedy widać najlepiej, że człowiek nie może wyrzucić ze swej świadomości słowa «moje». Stale natomiast to słowo chodzi za nim, on zaś idzie tam, gdzie ono go prowadzi. A to słowo wykreśla samotność”.

Serdecznie zapraszamy!
Bezpłatne wejściówki można odebrać w kasach Muzeum (pl. Jana Pawła II 5).

Magdalena Klaja