Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

„Kryształy Soli”

logotyp kryształy soli

Trwa nabór do XV edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli”

Nagroda „Kryształy Soli” została ustanowiona w 2005 r. z myślą o najlepszych organizacjach pożytku publicznego, efektywnie działających na rzecz poprawy życia mieszkańców i rozwoju lokalnych wspólnot. Jest jedną z niefinansowych form współpracy samorządu województwa z tzw. trzecim sektorem. Jej głównym celem jest wzmacnianie wizerunku organizacji pozarządowych, promocja działań najlepszych organizacji województwa małopolskiego, popularyzacja „dobrych praktyk” oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów.

Kandydatury do konkursu może zgłosić każda organizacja, osoba fizyczna, osoba prawna, kościół, związek wyznaniowy czy organ administracji publicznej, wskazując organizację, która według niej zasługuje na tytuł najlepszej organizacji pozarządowej. W bieżącym roku „Kryształy Soli” zostaną przyznane w następujących kategoriach:

a) Polityka Społeczna, Zdrowie oraz Działalność na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
b) Kultura, Dziedzictwo Narodowe, Tożsamość Regionalna
c) Edukacja, Nauka, Społeczeństwo Obywatelskie
d) Sport, Turystyka, Środowisko, Ekologia
e) Gospodarka i Zrównoważony Rozwój
f) Najlepszy Projekt Społeczny.

Zgłoszenia można nadsyłać do 30 września 2019 r.

Szczegóły (w tym regulamin konkursu oraz wzór formularza zgłoszeniowego) dostępne na stronie internetowej organizatora: www.malopolska.pl/samorzad/nagrody/wspolpraca/krysztaly-soli . Dodatkowych informacji udziela także Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, tel. (12) 61 60 121, (12) 61 60 982.

Magdalena Klaja