Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________
Przypominamy, że zwiedzanie Muzeum odbywa się w pełnym reżimie sanitarnym z zachowaniem obowiązujących przepisów. Limit jednocześnie przebywających osób w przestrzeni Muzeum wynosi 105. Wszyscy zobowiązani są do zakrywania nosa i ust. Z obowiązku noszenia maseczek zwolnione są wyłącznie dzieci poniżej 4 roku życia i osoby posiadające stosowne zaświadczenie (za okazaniem). 
 

Ks. dr Jacek Pietruszka pokieruje Muzeum przez kolejne 5 lat

wręczenie nominacji dyrektorskiej ks. dr Jackowi Pietruszce - członkowie zarządu woj. małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego powołał ks. Jacka Pietruszkę na stanowisko dyrektora Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Pokieruje on instytucją przez kolejne 5 lat.

Zgodnie ze statutem Muzeum, na wniosek arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Marka Jędraszewskiego po pozytywnym zaopiniowaniu przez pozostałych organizatorów Muzeum Zarząd Województwa Małopolskiego powołał ks. Pietruszkę od 1 czerwca 2019 roku na stanowisko dyrektora. Ksiądz dr Jacek Pietruszka pełni funkcję dyrektora Muzeum nieprzerwanie od 2015 roku.

W imieniu pracowników składamy serdeczne gratulacje z życzeniami wielu dalszych sukcesów!

Fot: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Magdalena Klaja