Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________
Przypominamy, że zwiedzanie Muzeum odbywa się w pełnym reżimie sanitarnym z zachowaniem obowiązujących przepisów. Limit jednocześnie przebywających osób w przestrzeni Muzeum wynosi 105. Wszyscy zobowiązani są do zakrywania nosa i ust. Z obowiązku noszenia maseczek zwolnione są wyłącznie dzieci poniżej 4 roku życia i osoby posiadające stosowne zaświadczenie (za okazaniem). 
 

Zmarł ks. bp Tadeusz Pieronek

Wczoraj wieczorem dotarła do nas smutna wiadomość: w Krakowie zmarł ks. bp Tadeusz Pieronek, dla którego przebiegu posługi duszpasterskiej, jak i pracy naukowej wielkie znaczenie miał Jan Paweł II.

Tadeusz Pieronek urodził się w 1934 w Radziechowach na Żywiecczyźnie. Po maturze wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Wyświęcony na prezbitera w 1957 roku kontynuował swoje kształcenie w kierunku prawa kanonicznego i cywilnego – najpierw w Lublinie, a później także w Rzymie. Okres jego rzymskich studiów przypadł na czas II Soboru Watykańskiego. Właśnie dzięki swojej obecności w Wiecznym Mieście stał się on nieformalnym sekretarzem krakowskiego uczestnika Soboru – biskupa Karola Wojtyły.

Już z mianowania arcybiskupa Wojtyły, który w 1964 roku z biskupa pomocniczego stał się krakowskim metropolitą, pełnił liczne funkcje w krakowskiej kurii biskupiej i seminarium duchownym, łącząc je z praca naukową. Jedną z ważniejszych powierzonych mu funkcji była rola sekretarza Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Krakowskiej (1972-1979).

Tadeusz Pieronek 25 marca 1992 roku, w związku z reorganizacją administracyjną Kościoła w Polsce, został przez Jana Pawła II mianowany biskupem pomocniczym w nowoutworzonej diecezji sosnowieckiej. I to papież 26 kwietnia 1992 w bazylice św. Piotra w Rzymie udzielił mu święceń biskupich. W 1998 roku, po rezygnacji z funkcji biskupiej, został rezydentem archidiecezji krakowskiej i w latach 1998-2004 pełnił funkcję rektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Kościół w Polsce zawdzięcza mu między innymi ważny wkład w pracę nad przygotowaniem i wdrożeniem konkordatu.

Bp Pieronek w ramach funkcji pełnionych w episkopacie brał czynny udział w przygotowaniu papieskich pielgrzymek w roku 1997 i 1999. Przyczynił się także do powołania Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Brał udział w procesie beatyfikacyjnym polskiego papieża. Ksiądz biskup odwiedził Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w 2014 roku.

Requiescat in pace.

Magdalena Klaja