Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________
Przypominamy, że zwiedzanie Muzeum odbywa się w pełnym reżimie sanitarnym z zachowaniem obowiązujących przepisów. Limit jednocześnie przebywających osób w przestrzeni Muzeum wynosi 105. Wszyscy zobowiązani są do zakrywania nosa i ust. Z obowiązku noszenia maseczek zwolnione są wyłącznie dzieci poniżej 4 roku życia i osoby posiadające stosowne zaświadczenie (za okazaniem). 
 

Chrystus nam się narodził, uwielbiajmy Wcielone Słowo!

„W dzień Bożego Narodzenia obejmuję myślą wszystkich
i życzę, aby światło Chrystusa rozświetlało wszelkie mroki codzienności,
a wiara w Jego miłość była dla wszystkich źródłem radości, pokoju i szczęścia”
Jan Paweł ll, 2004

Niech prawda o narodzeniu Chrystusa
napełnia nas nieustannie radością
i zachwytem nad Bożą dobrocią.
Niechaj każdemu daje siłę do pokonywania
codziennych trudności, przynosi pokój
i pomaga w budowaniu prawdziwej wspólnoty.

Niech łaska Dzieciątka Jezus towarzyszy nam w czasie świąt
i przez cały Nowy Rok 2019.

Dyrekcja i Pracownicy
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła ll w Wadowicach

Magdalena Klaja