Chrystus nam się narodził, uwielbiajmy Wcielone Słowo!

„W dzień Bożego Narodzenia obejmuję myślą wszystkich
i życzę, aby światło Chrystusa rozświetlało wszelkie mroki codzienności,
a wiara w Jego miłość była dla wszystkich źródłem radości, pokoju i szczęścia”
Jan Paweł ll, 2004

Niech prawda o narodzeniu Chrystusa
napełnia nas nieustannie radością
i zachwytem nad Bożą dobrocią.
Niechaj każdemu daje siłę do pokonywania
codziennych trudności, przynosi pokój
i pomaga w budowaniu prawdziwej wspólnoty.

Niech łaska Dzieciątka Jezus towarzyszy nam w czasie świąt
i przez cały Nowy Rok 2019.

Dyrekcja i Pracownicy
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła ll w Wadowicach

Magdalena Klaja