Muzeum z certyfikatem dostępności dla osób z niepełnosprawnością wzroku i ruchu

Niezmiernie miło nam poinformować, że Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach nagrodzone zostało certyfikatem dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnością wzroku. W imieniu instytucji nagrodę odebrała Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych Pani Beata Wilk – Woderska.

Przypomnijmy, że „Małopolska. Kultura wrażliwa” to projekt, który dąży do zwiększenia obecności osób z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury. Jego głównym celem jest dostosowanie oferty i przestrzeni instytucji kultury do potrzeb każdej osoby, która jest zainteresowana aktywnym udziałem w życiu kulturalnym. W przeciągu dwóch lat trwania projektu, przeszkolonych zostało ponad 700 pracowników małopolskich teatrów, muzeów, czy domów kultury ‒ od pracowników recepcji i ekspozycji, przez edukatorów i muzealnych kustoszy oraz „koordynatorów dostępności”. Przez cały miniony rok odbywały się także warsztaty z Polskiego Języka Migowego dla pracowników instytucji.

Dziękujemy bardzo i gratulujemy również pozostałym nagrodzonym.

Magdalena Klaja