Cennik biletów Rezerwacja biletów Rezerwacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów

 

Bilety telefonicznie można zarezerwować od poniedziałku do piątku od 9:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65

+48 33 823 26 62

 
__________________
Szanowni Państwo, W związku z dużym zainteresowaniem zwiedzaniem Muzeum od maja do września, uprzejmie prosimy o wcześniejszą rezerwację, bez której nie możemy zagwarantować wejścia do Muzeum.
Zachęcamy do rezerwacji i zakupu biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

 

Wykonywanie usług przewodnika po wystawie stałej

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach ogłasza konkurs na:

Wykonywanie usług przewodnika po wystawie stałej (ul. Kościelna 7, Wadowice) w języku polskim i obcym.
Umowa: zlecenie

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie;
 • wymagana znajomość przynajmniej jednego języka obcego:
  • angielski,
  • włoski,
  • hiszpański,
  • francuski,
  • niemiecki,
  • portugalski,
  • słowacki,
  • węgierski,
  • flamandzki;
 • dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, komunikatywność;
 • preferowane doświadczenie w wykonywaniu zadań przewodnika muzealnego lub podobnych;
 • preferowane doświadczenie pracy lub współpracy z instytucjami muzealnymi, innymi instytucjami kultury, edukacji lub podmiotami obsługi turystycznej;
 • dodatkowym atutem będzie ukończone szkolenie na przewodnika muzealnego lub turystycznego.

 

Etapy rekrutacji:

Etap I:

 • składanie dokumentów – dokumenty można składać w terminie do dnia 22.06.2018

do godz. 12:00;

 • weryfikacja złożonych ofert

Etap II:

 • test sprawdzający wiedzę ogólną nt. życia i działalności Jana Pawła II – na podstawie załączonej listy lektur
 • termin: 2.07. 2018 r. Godzina i miejsce zostaną podane w zaproszeniu skierowanym bezpośrednio do osób zakwalifikowanych w etapie I.

Kolejne etapy rekrutacji zostaną uruchomione po uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu.

 

Etap III:

 • rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami + szkolenia w grupach – o terminie i miejscu zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie;
 • egzamin kwalifikacyjny – termin i miejsce zostaną podane w zaproszeniu skierowanym do osób, które zostaną zakwalifikowane w etapie II).

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV) zawierający dane osobowe zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy, opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn., Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).”;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (w przypadku zdobytego doświadczenia);
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp. (w przypadku ukończenia).

Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres:

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

 1. Spadzista 8, 34-100 Wadowice

lub mailowo na adres muzeum@domjp2.pl (z dopiskiem: „Rekrutacja – przewodnik muzealny”).

 

Zgłoszenia kandydatów złożone w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, mogą być brane pod uwagę wyłącznie w wyniku decyzji komisji rekrutacyjnej powołanej przez Dyrektora Muzeum.

 

 

Ogłoszenie – Przewodnik po wystawie stałej Muzeum

Literatura do egzaminu

 

Magdalena Klaja