Pięknych i błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

„Bądźcie naprawdę świadkami
Zmartwychwstania Chrystusa w dzisiejszym świecie
poprzez waszą silną wiarę i wasze szlachetne zaangażowanie
w autentycznym przeżywaniu chrześcijaństwa.”
Jan Paweł II

 

Niech Zmartwychwstały Chrystus przyniesie nam wszystkim pokój i radość,
które owocować będą wzajemną życzliwością i szacunkiem.
Udział w Paschalnych Tajemnicach
niechaj stanie się źródłem odrodzenia ducha,
niech daje siłę w pokonywaniu wszelkich trudności,
niesie dobro i rozwija piękno oraz pozwala z ufnością patrzeć w przyszłość.

Pięknych i błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!


Dyrektor – ks. dr Jacek Pietruszka i Pracownicy

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach 

Magdalena Klaja