Rabin Abraham Skórka z wizytą w Domu Rodzinnym Jana Pawła II

1 marca br. Muzeum gościło Abrahama Skórkę – rabina gminy żydowskiej Benel Tikva w Buenos Aires i rektora Latynoamerykańskiego Seminarium Rabinicznego.

Abraham Skórka od wielu lat utrzymuje kontakty z papieżem Franciszkiem, którego poznał w Buenos Aires. Wtedy z ówczesnym arcybiskupem Jorge Mario Bergoglio, przeprowadził serię debat religijnych o Bogu, judaizmie, ateizmie, śmierci, Holokauście. Ich zapis został opublikowany w książce „W niebie i na ziemi”.

Magdalena Klaja