Radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego i pełnego dobra roku 2018!

Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany (Iz 9, 5).
Przeżywamy na nowo tajemnicę Bożego Narodzenia:
również dla ludzi naszego czasu rodzi się to Dziecię,
niosące światu zbawienie,
a wszystkim ludziom radość i pokój.
 Jan Paweł II

  Niech Dobra Nowina płynąca z betlejemskiej szopki wypełnia nasze serca,
przynosząc wzajemną miłość, nadzieję i radość,
które przezwyciężą wszelkie lęki i trudności
i staną się źródłem prawdziwego szczęścia dla nas i naszych bliskich.

Radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego i pełnego dobra roku 2018!


Dyrekcja i Pracownicy

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach 

Magdalena Klaja