Spotkanie ze studentką ks. dr Karola Wojtyły

studentka indeks Orlicka

23 listopada br. Muzeum gościło p. Elżbietę Śledź-Orlicką, która w zeszłym roku podarowała Domowi Rodzinnemu Jana Pawła II indeks z wpisem ks. Karola Wojtyły oraz odznakę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Pani Elżbieta w latach 50. była studentką Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej na KUL, specjalizując się w Filozofii Praktycznej. W roku akademickim 1955/56 w I i II trymestrze uczęszczała na zajęcia z „Historii doktryn etycznych”, które prowadził ks. dr Karol Wojtyła – stąd w jej indeksie dwa jego własnoręczne wpisy oznaczające zaliczenie wykładów z tego przedmiotu. Zarówno indeks jak i odznakę można oglądać na wystawie stałej w części poświęconej naukowej działalności przyszłego Papieża. Pani Elżbieta spotkała się także z pracownikami Muzeum, z którymi podzieliła się wspomnieniami o swoim wyjątkowym wykładowcy.

Magdalena Klaja