Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

Dary papieża Benedykta XVI dla Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

Benedykta XVI

11 lipca br., w Święto Benedykta z Nursji – Patrona Europy, w Domu Rodzinnym Jana Pawła II w Wadowicach, po raz pierwszy zostały zaprezentowane osobiste dary papieża Benedykta XVI, które przekazał Muzeum.

Wśród cennych pamiątek przesłanych przez Papieża Emeryta znajdują się trzy pierścienie podarowane kard. Ratzingerowi przez Jana Pawła II, w tym najcenniejszy – złoty pierścień związany z Wielkim Jubileuszem Roku 2000. Jest też pierścień z Dobrym Pasterzem, który od Jana Pawła II otrzymywali biskupi i kardynałowie oraz srebrny pierścień z symbolem Chrystusa. Benedykt XVI przekazał także listy, które otrzymał od Papieża Polaka: dwa pisma z gratulacjami dla kardynała Ratzingera z 1992 i 2003 roku oraz list po łacinie wyznaczający Kardynała na legata papieskiego w czasie uroczystości jubileuszu 750-lecia kanonizacji św. Stanisława BM w Krakowie w 2003 roku. Wśród darów jest też fotografia wykonana w czasie Mszy św. z okazji 10. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II 30 X 1988 roku, przedstawiająca obu dostojników.

W liście skierowanym do Dyrektora Muzeum, Ojciec Święty Benedykt XVI napisał (…) Przeglądając poszczególne pamiątki, przewędrowałem jednocześnie przez wszystkie te lata, które mogłem spędzić wspólnie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, a które z perspektywy czasu stają się dla mnie jeszcze droższe i piękniejsze, gdyż z czasem coraz bardziej pojmuję wielkość Jego postaci. (…) Mam nadzieję, że swoimi podarunkami sprawię radość wielu odwiedzającym i jednocześnie będę w stanie w ten sposób pogłębić ich miłość do Ojca Świętego i do Kościoła.

Dary będzie można oglądać do końca wakacji w strefie Muzeum, gdzie prezentowana jest pobłogosławiona przez Benedykta XVI kopia Drzwi Świętych z bazyliki św. Piotra w Rzymie, a także encykliki Jana Pawła II.

Benedykt XVI odwiedził Wadowice i rodzinny dom swego Wielkiego Poprzednika 27 maja 2006 roku. Przypomina o tym przechowywany wpis w Księdze Pamiątkowej oraz ofiarowana wtedy Muzeum płaskorzeźba przedstawiająca Matkę Bożą i opatrzona papieskim herbem.

 

 

Magdalena Klaja