Zmarł Joaquin Navarro-Valls – były Rzecznik Stolicy Apostolskiej

Navarro-Valls

5 lipca br. zmarł kolejny z wieloletnich przyjaciół Jana Pawła II – Joaquin Navarro-Valls.

W 1984 Ojciec Święty mianował go szefem biura prasowego Watykanu i zarazem rzecznika Stolicy Apostolskiej. Był pierwszą osobą świecką i nie-Włochem stojącym na czele tego biura.
Po śmierci Jana Pawła II chciał odejść ze stanowiska, ale Benedykt XVI poprosił go o pozostanie. 11 lipca 2006 r. zrezygnował, zastąpił go wówczas ks. Federico Lombardi.

Jan Paweł II powierzał mu wiele odpowiedzialnych, dyplomatycznych zadań, np. w 1988 r. udał się do Moskwy z listem od Jana Pawła II do przywódcy ZSRR Michaiła Gorbaczowa, a w 1997 r. do Hawany, gdzie z Fidelem Castro omawiał szczegóły historycznej papieskiej pielgrzymki na Kubę. Jako przedstawiciel Watykanu uczestniczył też w międzynarodowych konferencjach ONZ.

Magdalena Klaja