Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Ogólnopolska konferencja naukowa nt. twórczości dramaturgicznej Karola Wojtyły

konferencja

23 maja br. o godz. 9.00 w Sali Teatralnej przy Pl. Jana Pawła II 1 w Wadowicach odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pn. „Twórczość dramaturgiczna Karola Wojtyły. Konteksty i nawiązania” organizowana przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach i Pracownię Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Celem konferencji jest naukowa refleksja nad dramatami Karola Wojtyły, zarówno w perspektywie historycznoliterackiej, jak i teologicznej. W sposób szczególny poruszone zostaną nieznane dotąd konteksty dramatów Wojtyły oraz te wątki, które wymagają dopowiedzeń.

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się znakomici naukowcy, przedstawiciele wielu polskich uczelni i instytucji, m.in. prof. Wojciech Kaczmarek, prof. Mirosława Ołdakowska – Kuflowa, prof. Maria Jolanta Olszewska, dr Emanuela Bednarczyk – Stefaniak i dr Marta Burghardt.

Konferencja wpisuje się w cykl organizowanych przez Muzeum wydarzeń przygotowujących do uroczystych obchodów 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II w 2020 roku.

 

Poniżej szczegółowy program wydarzenia:

9.00-9.20 uroczyste otwarcie konferencji –

ks. dr Jacek Pietruszka  (Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II

w Wadowicach) – Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II wczoraj i dziś

SESJA I

9.20-9.40 prof. Wojciech Kaczmarek

(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Koncepcja teatru Karola Wojtyły

9.40-10.00 dr Marta Burghardt (Instytut Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II w Krakowie) – Młodzieńcze dramaty Karola Wojtyły zapowiedzią stylu rapsodycznego

10.00-10.20 s. mgr Joanna Żuk OSU (Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku) – Ojcostwo 

i macierzyństwo w dramatach Karola Wojtyły

10.20-10.40 prof. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – „Niewypowiedziany”. Bóg w twórczości Karola Wojtyły

10.40-11.10 dyskusja i przerwa kawowa

SESJA II

11.10-11.30 prof. Maria Jolanta Olszewska (Uniwersytet Warszawski) – Wizerunek Brata Alberta w dramatach Adama Bunscha 

i Karola Wojtyły

11.30-11.50 dr Emanuela Bednarczyk-Stefaniak (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) – Wyzwolenie z tyranii rozumu warunkiem życia kontemplacyjnego. Dramat Karola Wojtyły „Brat naszego Boga” w świetle encykliki „Fides et ratio”

11.50-12.10 mgr Michał Zdunik (Uniwersytet Warszawski) – Wojtyła – dramaturg (post)modernistyczny? Uwagi o formalnym nowatorstwie „Przed sklepem jubilera”

12.10-12.30 dr Anna Karoń-Ostrowska (Centrum Myśli Jana Pawła II, Akademia Ignatianum w Krakowie) – „Promieniowanie ojcostwa” czyli egzystencja między samotnością a miłością

12.30-13.00 dyskusja

13.00-15.00 zwiedzanie Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II – przerwa obiadowa

15.00-15.20 ks. dr Grzegorz Głąb (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – „Jeremiasz” Karola Wojtyły. Fenomenologia cierpienia

15.20-15.40 mgr Magdalena Żmudziak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Narodowe konteksty dramatu „Jeremiasz” Karola Wojtyły

15.40-16.00 ks. dr hab. Stefan Radziszewski (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu) – Skowyt sprawiedliwego – kilka uwag o „Hiobie” Karola Wojtyły

16.00-16.20 dr hab. Anna Podstawka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Wojtyła i Zegadłowicz – bliscy czy dalecy? Wokół artystycznych wizji teatru

16.20-16.50 dyskusja i zakończenie konferencji

 

konferencja

Magdalena Klaja