Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Błogosławionych Świat Zmartwychwstania Pańskiego

W dniu Zmartwychwstania rozbrzmiewa na nowo życzenie Chrystusa:
Pokój wam! Pokój ludziom na całym świecie!
Oto «dobra nowina» Wielkiej Nocy.
Nastał nowy dzień, «który Pan uczynił».
Dzień, w którym Zmartwychwstały przywrócił światu
jego pierwotne piękno, promieniujące nowym blaskiem.

św. Jan Paweł II

Niech pamięć o tajemnicy Wielkiej Nocy
każdego dnia przynosi trwały pokój;
umacnia nadzieję i rozpala wzajemną miłość.

Od Maryi Matki Pana, w roku 100. rocznicy objawień fatimskich,
uczmy się jak być autentycznymi i radosnymi świadkami
orędzia życia i miłości zmartwychwstałego Odkupiciela.
Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!


Dyrektor – Ks. dr Jacek Pietruszka
oraz Pracownicy
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

Magdalena Klaja