Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________
Przypominamy, że zwiedzanie Muzeum odbywa się w pełnym reżimie sanitarnym z zachowaniem obowiązujących przepisów. Limit jednocześnie przebywających osób w przestrzeni Muzeum wynosi 105. Wszyscy zobowiązani są do zakrywania nosa i ust. Z obowiązku noszenia maseczek zwolnione są wyłącznie dzieci poniżej 4 roku życia i osoby posiadające stosowne zaświadczenie (za okazaniem). 
 

Kolejne edycje Szkoły Zimowej pod patronatem Muzeum

szkoła zimowa

Już po raz kolejny nasze Muzeum zostało patronem Szkoły Zimowej organizowanej przez Instytut Tertio Millennio z Krakowa.
Szkoła Zimowa to unikalne seminarium wyjazdowe poświęcone aktualnym wydarzeniom religijnym, kulturalnym i politycznym rozważanym w kontekście katolickiej nauki społecznej. Poprzez swoją formułę, na którą składają się wykłady, zajęcia warsztatowe i dyskusje, Szkoła stała się swoistą płaszczyzną konfrontacji poglądów i zdobywania wiedzy.

Ideą Szkoły Zimowej jest przybliżenie studentom oraz doktorantom katolickiej nauki społecznej, dbanie o rozwój świadomości obywatelskiej wśród młodzieży oraz rozwijanie debaty nad ważnymi problemami społecznymi, politycznymi, kulturalnymi, naukowymi i religijnymi. W jej trakcie uczestnicy mają także możliwość podniesienia swych kompetencji w zakresie sztuki argumentacji i retoryki. Celem organizatorów jest dotarcie do szerokiego grona młodych ludzi, którzy będą mieli wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego opartego na wartościach.

W dotychczasowych edycjach, jako wykładowcy, brali udział m.in. prof. Władysław Bartoszewski, prof. Jerzy Stuhr, prof. Ryszard Legutko, Bronisław Komorowski, dr Jarosław Gowin, Jan Krzysztof Bielecki, Jerzy Sosnowski, dr Stanisław Kluza, prof. Antoni Dudek, ks. bp dr hab. Grzegorz Ryś, Rafał Dutkiewicz, prof.Andrzej Zoll.

Do tej pory odbyły się 42 edycje Szkół Zimowych, w których udział wzięło ponad 1000 osób.
Rekrutacja potrwa do 22 stycznia.

Wśród wykładowców tegorocznej XLIII i XLIV Szkoły Zimowej będą m.in.: Przemysław Babiarz, Ireneusz Krosny, Michał Lorenc, o. Maciej Zięba OP i Krzysztof Zanussi.
Więcej informacji o tej wspaniałej inicjatywie na stronie organizatora Szkoła Zimowa.