Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Muzeum uczciło 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza

100 lat smierci Sienkiewicza w Wadowicach

15 listopada br. to dzień 100. rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza, pisarza, który w sposób szczególny wpisał się w historię życia Jana Pawła II. W książce Wstańcie, chodźmy!, Papież wspominając dom rodzinny napisał: Ojciec siadał obok mnie i czytał mi całego Sienkiewicza…


Nic więc dziwnego, że Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach uczciło pamięć autora Quo vadis.

Wydarzenie to zbiegło się w czasie z zakończeniem trwającego od 3 września br. maratonu czytania Quo vadis, które odbywało się w salonie mieszkania Wojtyłów. W ciągu 33 spotkań całą lekturę przeczytali zaproszeni goście, m.in. bp Roman Pindel, Izabela Drobotowicz – Orkisz, Marta Bizoń, Jerzy Fedorowicz, Jerzy Trela, Krzysztof Globisz, Piotr Piecha, Michał Chorosiński, Dariusz Kowalski, Andrzej Lampert, Czesław Sobierajski, Andrzej Grajewski,
o. Krzysztof Ołdakowski, i.in. Ostatnim zaprezentowanym fragmentem Quo vadis był Epilog przeczytany przez aktora Dariusza Jakubowskiego. Zwieńczeniem naszych spotkań
z Sienkiewiczem było wręczenie nagród najwytrwalszym ich uczestnikom: Halinie
i Krzysztofowi Pływaczom, Jolancie Godzik i Marii Taladze. Nagrodzeni otrzymali wyjątkowe egzemplarze Quo vadis z wpisami wszystkich czytających od 3 września do 15 listopada, okolicznościowe dyplomy i muzealne pamiątki. Nagrody wręczył Michał Jakubczyk – Zastępca Dyrektora Muzeum oraz Dariusz Jakubowski. Nagrodzonym składamy gratulacje,
a wszystkim, z którymi spotykaliśmy się przy stole w salonie Wojtyłów składamy serdeczne podziękowania.

Na zakończenie spotkania w Muzeum Dariusz Jakubowski przypomniał bogaty dziennikarski i reporterski dorobek Henryka Sienkiewicza i brawurowo zaprezentował jeden z jego „Listów z podróży do Ameryki”.

 

 

Następnie uczestnicy spotkania udali się przed Bazylikę Ofiarowania NMP, na fasadzie której znajduje się tablica poświęcona Henrykowi Sienkiewiczowi wmurowana 15 XI 1925 roku. Dariusz Jakubowski odczytał Protokół z nadzwyczajnego posiedzenia Rady gminnej miasta Wadowic z dnia 7. kwietnia 1916., w którym można zapisano:
„(…) SIENKIEWICZ i KS. SAPIEHA, PADEREWSKI i OSUCHOWSKI, oddając na ratunek Polski wszystkie swoje siły i zdolności, swój umysł i swoje serca, są dla nas nietylko wyobrazicielami idei miłości współbraci i idei zaparcia się siebie na rzecz całego narodu, lecz także
i bohaterami, którym winni jesteśmy gorącą wdzięczność i hołd. (…)” /pisownia oryginalna/
Ks. dr Jacek Pietruszka – Dyrektor Muzeum, złożył pod tablicą kwiaty.

Kolejnym punktem muzealnych obchodów 100. rocznicy śmierci Sienkiewicza był szalenie ciekawy wykład prof. dr hab. Kazimierza Korusa – członka korespondenta PAU, filologa klasycznego – pt. Antyczne korzenie miłosierdzia w „Quo vadis” H. Sienkiewicza. Zebrani w wadowickiej bazylice z zainteresowaniem słuchali Profesora, który podkreślił zasadnicze różnice w rozumieniu miłosierdzia przez starożytnych Greków i Rzymian a chrześcijan. Profesor Korus wskazał przy tym mądrość i intuicję Sienkiewicza, który w postaci Chilona Chilonidesa ukazał przejście od antycznego pojmowania miłosierdzia, znanego np. z Iliady, do pojmowania go przez wyznawców Chrystusa.

Po wykładzie prof. Korusa, Dariusz Jakubowski zaprezentował wspaniałą poezję Norwida i Baczyńskiego.

Na zakończenie odbyła się msza św. w intencji Henryka Sienkiewicza w 100. rocznicę jego śmierci.