Indeks z zaliczeniem od ks. dra Wojtyły

W ostatnich dniach nasze Muzeum otrzymało od p. Elżbiety Orlickiej indeks z wpisem ks. Karola Wojtyły. Ta znana obecnie mieszkanka Kęt, jeszcze jako Elżbieta Śledź, w latach 50. była studentką Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej na KUL, specjalizując się w Filozofii Praktycznej. W roku akademickim 1955/56 w I i II trymestrze uczęszczała na zajęcia z Historii doktryn etycznych, które prowadził ks. dr Karol Wojtyła – stąd w jej indeksie dwa jego własnoręczne wpisy oznaczające zaliczenie wykładów z tego przedmiotu. Pani Elżbieta przekazała Muzeum także swoją odznakę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Niebawem te dary będzie można oglądać na naszej ekspozycji.

Pamiątki studentki ks. Karola Wojtyły przywiozła jej córka – p. Dorota, a w imieniu Muzeum odebrał je p. Michał Jakubczyk, Zastępca Dyrektora ds. programowych.

Nasze Muzeum zaprosiło p. Elżbietę, by w Domu Rodzinnym Jana Pawła II podzieliła się wspomnieniami na temat swego wykładowcy, który został papieżem.