Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!

Tam gdzie przychodzi Chrystus zmartwychwstały, 
tam wraz z Nim przychodzi prawdziwy pokój!
Niech zapanuje on w każdym ludzkim sercu;
Niech przeniknie wzajemne stosunki pomiędzy warstwami społecznymi,  
ludami, językami i różnymi mentalnościami, 
i niech stanie się wszędzie zaczynem solidarności i miłości.
Jan Paweł II

Niech Orędzie Wielkanocy
napełni nasze serca radością, ufnością i pokojem.
Pusty grób Chrystusa niech otworzy nas na paschalny dar światła,
który rozprasza mroki lęku i smutku
oraz pozwala wierzyć, że wszystko, co trudne i bolesne 

ostatecznie przemija i prowadzi ku szczęściu.
Życzę, by nadchodzące Święta Wielkanocne
pozwoliły zachwycić się pięknem i potęgą życia.

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Dyrektor – Ks. dr Jacek Pietruszka
oraz Pracownicy
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach